Tekniske tjenester

Melkeprøver

LabTek - analyser og priser

Oversikt over analysetilbudet med metode- og arbeidsbeskrivelser

 Sau på stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på formiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på drøvtyggere, gris og hest.