Om oss

Om oss

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved Fakultet for Biovitenskap

Vårt institutt favner de tradisjonelle husdyrfagene avl, ernæring og etologi. Innenfor dette jobber vi med fôrteknologi og stoffskifteforsøk, kvantitativ og molekylær genetikk, og kvaliteten på produkter laget av egg, melk og kjøtt.

Påvirker norsk landbruk

For deg som er interessert i å være med og forme morgendagens matproduksjon byr IHA på unike og spennende studiemuligheter:

* Bachelor i husdyrvitenskap
* Master i Husdyrvitenskap
* Engelsk master i Aquaculture og Feed Manufacturing Technology og Animal Breeding and Genetics

 *Doktorgrad (Ph.d.) i Husdyr-og akvakulturvitenskap

Vi driver både grunnleggende og anvendt forskning. Instituttet legger vekt på å styrke den grunnleggende forskningen rettet inn mot biologiske produksjonssystemer samt tverrfaglig forskersamarbeid både innad på NMBU, nasjonalt og internasjonalt.

Forskergrupper:

* Systemgenetikk og bioinformatikk
* Avl og kvantitativ genetikk
* Ernæring
* Etologi og husdyrmiljø

Mer om instituttet: