Fortabellen

I Mattilsynet ble den brukt i forbindelse med kontroll av energiinnhold i fôrvarer. På grunn av regelverksendringer (Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer) valgte Mattilsynet ikke å ha ansvar for energiberegningssystemer og tilhørende fôrtabell for fôr til svin og drøvtyggere.  Det er således ikke tillatt å deklarere energiinnholdet i disse.  

Da fôrtabellen fra 2008 inneholder nyttige data om en del fôrmidler har Instituttet og Mattilsynet likevel valgt at den skal være tilgjengelig på nett. Hverken IHA eller Mattilsynet har ressurser til å oppdatere tallgrunnlaget og kan derfor heller ikke stå faglig ansvarlig for fôrtabellen.

Lenke til  Fôrtabellen
Lenke til  forkortet fôrtabell

NB! Fôrtabellen er pt. ikke tilgjengelig.

Published 6. august 2014 - 10:42 - Updated 10. august 2017 - 13:34