Forskning

Forskning ved IHA

Fagområdene er avl, kvantitativ og molekylær genetikk, ernæring, atferd (etologi) og husdyrmiljø, dyrevelferd, fôrproduksjon og fôrteknologi, produktkvalitet på mat og klimagasser fra husdyrbruk.

Under forskning finner du artikler om forkningnen vår, og en oversikt og omtaler av forskningsprosjektene ved IHA. Årlig produseres det mange vitenskapelige artikkler ved instituttet.