Ph.d-avhandlinger - doktorgrader

Ph.d. avhandlinger ved IHA

Oversikt over doktorgrader ved instituttet. Sammendrag for hver enkelt avhandling legges ut etter disputasen.

Avhandlingene finnes tilgjengelig for utlån via NMBUs hovedbibliotek.