Forskerutdanning

Forskerutdanning

Doktorgradsutdanningen ved instituttet er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Nedenfor finner du en oversikt over avlagte doktorgrader siden 2000 (sammendrag av avhandlingene), og en oversikt over ph.d. studenter som holder på med doktorgraden sin nå.