Seminar om etisk og bærekraftig hundeavl

  • Etisk og bærekraftig hundeavl

    NMBU inviterer til seminar om hundeavl

11. mai 2017 ble det arrangert et seminar om avlsforskning og hundeavl ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU campus Ås

Seminar om etisk og bærekraftig hundeavl

«Etisk og bærekraftig hundeavl»

Seminaret fokuserte på både den avlsforskningen som gjøres og har blitt gjort på hund de senere år, samt diskusjon om framtidig forskningsbehov, sett i et bærekraftig hundeavlsperspektiv.

Program

__________________________________________________

Presentasjoner fra seminaret:

__________________________________________________

Øvrig informasjon ved: Janne Brodin eller Odd Vangen

 

Published 5. April 2017 - 8:49 - Updated 3. juli 2017 - 8:20