Invitasjon til seminar om etisk og bærekraftig hundeavl

  • Etisk og bærekraftig hundeavl

    NMBU inviterer til seminar om hundeavl

Vi inviterer heldagsseminar om avlsforskning og hundeavl. 11. mai 2017, i sal H109 i Husdyrbygget ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU campus Ås

Invitasjon til seminar om etisk og bærekraftig hundeavl

«Etisk og bærekraftig hundeavl»

Seminaret vil fokusere på både den avlsforskningen som gjøres og har blitt gjort på hund de senere år, samt diskusjon om framtidig forskningsbehov, sett i et bærekraftig hundeavlsperspektiv.

Program

__________________________________________________

Presentasjoner fra seminaret:

__________________________________________________

Øvrig informasjon ved: Janne Brodin eller Odd Vangen

 

Published 5. April 2017 - 8:49 - Updated 23. mai 2017 - 8:33