Her finner du oss

Hva: Hvor:
Grøntmiljø, Matplanter, Agroøkologi, Plantebiologi og -bioteknologi Tårnbygningen
Husdyrvitenskap og Genetikk og planteforedling Husdyrfagbygningen/CIGENE
Senter for fiskeforsøk Innkjøring fra Osloveien
Plantebiologi- og -bioteknologi Botanisk klimalaboratorium
Plantevern Plantevernbygningen
Imaging center Sagabygningen
Plantecellelaboratoriet, veksthus, laboratorium SKP-anlegget
Stoffskifteavdelingen for storefe, hest, småfe og gris Ås gård
Forsøks- og demonstrasjonsfelt Planteskolen
Forsøks- og demonstrasjonsfelt, veksthus Vollebekk forsøksgård
Felt i frukt og bær Fruktlager, Konserveringa, Åsbakken/Kaja/Norderås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published 19. desember 2016 - 12:34 - Updated 1. september 2021 - 9:08