Spørreundersøkelse om hoderisting hos hester blant norske hesteeiere

Vi, altså Knut Egil Bøe (professor, NMBU), Grete Meisfjord Jørgensen (forsker, NIBIO) og Cecilie Mejdell (seniorforsker, Veterinærinstituttet) er blitt kontaktet av en forskergruppe ved Christian-Albrects-universitetet i Kiel i Tyskland.
 
De er veldig interessert i problemet hoderisting hos hest (equine headshaking syndrom), altså at hester rister/kaster unormalt mye på hodet. Forskerne ønsker å kartlegge hvor vanlig denne adferden er og hvilke faktorer som eventuelt påvirker frekvensen av denne adferden, så som rase, bruk, oppstalling etc. De har allerede gjennomført spørreundersøkelser til hesteeiere i Tyskland, Sveits og Frankrike og fått inn mange tusen svar.
 
Nå ønsker de også å få inn data fra de nordiske landene. I den forbindelse ber vi om at de som eier eller som har ansvar for en hest som driver med hoderisting deltar i vår norske delundersøkelse. Det tar ca. 10 minutter å fylle ut svarskjemaet. Hvis du eier eller har ansvar for flere hester som driver med hoderisting, så må det fylles ut en besvarelse for hver hest. Det spørres ikke om noen form for personopplysninger, så alle data er altså anonyme. Hvis du vil ha tilsendt en bekreftelse på at svarene dine er mottatt, kan du be om det på slutten av spørreskjema.
 
Resultatene fra den norske delundersøkelsen vil bli publisert på populære nettsteder og i hestetidsskrifter i Norge. Resultatene fra den store europeiske undersøkelsen vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter og nettsider, og dessuten  i kortere versjoner publisert på populære nettsteder og i hestetidsskrifter i Norge.

Ditt bidrag er viktig!

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes pr. epost til personene nedenfor.

 Lenke til spørreskjema:
Spørreundersøkelse om hoderisting hos hester blant norske hesteeiere 

 

Tusen takk for din hjelp!

Hilsen

Knut Egil Bøe, professor, NMBU (knut.boe@nmbu.no)
Grete Meisfjord Jørgensen, forsker, NIBIO Tjøtta (grete.jorgensen@nibio.no)
Cecilie Mejdell, seniorforsker, Veterinærinstituttet (cecilie.mejdell@vetinst.no)

Published 10. september 2020 - 14:04 - Updated 30. september 2020 - 14:59