Forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til globale løsninger gjennom EU-prosjekt

─ Vi bidrar til internasjonal kunnskapsutvikling og er med på å løse felles globale utfordringer. Det er en anerkjennelse både av våre fagområder og våre forskere.

Klima- og miljø er blant de største felles utfordringene verden står overfor. Her må vi bidra med kunnskap for å finne løsninger, noe Kunnskapsdepartementet understreker i sin omtale av internasjonalt forskningssamarbeid med EU:

«Europa er et viktig samarbeidsområde for norske forskere, og deltakelse i EUs rammeprogram for forskning er et av de viktigste virkemidlene for internasjonalisering av norsk forskning.»

─ I så måte er vi med på å innfri regjeringens ønske om internasjonaliseringen av norsk forskning og høyere utdanning, sier Kolstad.

Våre storfe er en viktig del av den globale matproduksjonen basert på lokale beite- og grovfôrressurser. Målrettet effektivisering av storfeproduksjonen adresseres i tre av de innvilgede EU-prosjektene. Dette er viktig for å løse klimautfordringer knyttet til drøvtyggere.

Akvakultur er viktig for å sikre framtidens globale matproduksjon, og er i stadig vekst. BIOVIT bidrar med kunnskap for en bærekraftig utvikling blant annet gjennom samarbeid i EU-prosjektet EATFISH.

 

De fire prosjektene er:

 • EATFISH
  The EU-funded EATFISH project will address current and future challenges related to competition in the market, sustainability, disease in aquaculture systems and governance.
  Les om prosjektet på Wageningen University & Research
  Prosjekteier: Nofima
  Deltaker fra Fakultet for biovitenskap: Professor Hans Magnus Gjøen

 • HoloRuminant (Understanding microbiomes of the ruminant holobiont)
  Project leader: INRA, France
  NMBU institutes: BIOVIT, KBM, SHF
  Deltaker fra Fakultet for biovitenskap: Førsteamanuensis Phil Pope (WorkPackage4 leder)
  Project summary: The goal of the project is to elucidate the role of ruminant-associated microbiomes and their interplay with the host in early life and throughout fundamental life events. HoloRuminant will use a holistic multi-omics approach to characterise the acquisition and evolution of microbiomes from different body sites, their inheritability and their influence on the host’s resistance to disease and environmental efficiency of production. NMBU will lead efforts to functional characterize host-associated microbiota (via their genome, transcriptome and proteome) across different life stages, management practices and health/disease states.

 • 3D-omics (Three-dimensional holo’omic landscapes to unveil host-microbiota interactions shaping animal production)

  Project leader: University of Copenhagen
  NMBU institutes: BIOVIT, KBM, SHF
  Deltaker fra Fakultet for biovitenskap: Førsteamanuensis Phil Pope (WorkPackage7 leder)
  Project summary: In 3D’omics we will develop, optimise and, for the first time, implement three-dimensional (3D) conformation of biomolecules, cells and tissues to advance the understanding of biomolecular interactions in animal production. Using two terrestrial production systems, namely poultry and swine, we will analyse the effect of a myriad of factors, including animal development, diet, exposure to pathogens and management practices, in the shaping of “3D’omic landscapes”. NMBU will lead Swine nutritional challenges (WP7) and technical comparisons between 3D’omic and conventional microbiome analysis (WP9).

 • RumiGen (Towards improvement of ruminant breeding through genomic and epigenomic approaches)
  Prosjekteier: INRA    
  Deltakere fra Fakultet for biovitenskap: Professor Theo Meuwissen (WorkPackage leder), professor Peer Berg og professor Dag Inge Våge

 

Published 26. januar 2021 - 10:36 - Updated 1. February 2021 - 10:30