Matkorninitiativet ─ satsing på matkorn og proteinvekster

─ Felleskjøpet Agri har sammen med Norges Bondelag og NMBU samlet aktører fra hele verdikjeden for å diskutere utviklingen av produksjon og forbruk av norsk matkorn og norske proteinvekster. En samlet tilbakemelding er at markedene øker og at etterspørselen etter mer norske råvarer er stor. Dette åpner for å øke norsk matkorn i eksisterende produkter, styrke utviklingen av nye produkter og at norske råvarer anvendes på nye måter, sier Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Det foregår allerede et betydelig forsknings og utviklingsarbeid innen korn og proteinvekster i forskningsinstitusjonene NIBIO, NOFIMA og NMBU.  Utvikling innen agronomi, teknologi, planteforedling og klimaendringene gir nye muligheter for produksjon og foredling av matkorn og proteinvekster. Felleskjøpet, NMBU og Norges Bondelag står bak bransjeinitiativet Matkorninitiativet som skal styrke satsingen på matkorn og proteinvekster. Det er et felles mål at økende markeder for plantebasert kost skal dekkes med norske råvare så langt det er mulig.

─ En samlet satsing må skje langs hele verdikjeden og vi er derfor glade, men ikke overasket over at initiativet er blitt så godt mottatt av alle aktører.  Vi er overbevist om at gjennom å styrke samspillet i hele verdikjeden vil det resulterer i økt innsats og raskere kommersiell utnytelse av innovasjonene og kunnskapsutviklingen. Dette vil gi flere nye produkter, økt bruk av norske råvarer og en mulighet for økt verdiskapning for norske kornbønder, sier Anne Jødahl Skuterud.

Felleskjøpet og Norges Bondelag utarbeider nå sammen med NIBIO, NMBU, NOFIMA, NHO Mat og Drikke, Baker – og konditorbransjens landsforening, en plan for en programmessig satsing på matkorn og proteinvekster. Denne vil inneholde konkrete forslag til hvordan en samlet verdikjede skal arbeide sammen for en innovasjons- og forskningsdrevet satsing på matkorn og proteinvekster.    

Matkorninitiativet blir presentert på Felleskjøpets Kornkonferanse 2021  som arrangeres 21. januar, med innlegg fra både Felleskjøpet, NIBIO, NOFIMA og NMBU.

Published 20. januar 2021 - 14:43 - Updated 20. januar 2021 - 14:48