Tildeling fra NFR til forskning for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere

256 forskerprosjekter ved universiteter, høyskoler og institutter over hele landet med forskere i ulike stadier av karrieren ble tildelt midler, både i kategorien fornyelse og kategorien unge talenter.

Vil redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere

I prosjektet "Sustainable ruminant production: Feed, microbiome and immune efficiency in low and high methane emitting dairy cows" vil forskerne se på hvordan det er mulig å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere - med utgangspunkt i ernæringsstrategi, digitalisering og nasjonal oversikt på kort sikt, og avl, mikrobiom og helse på lengre sikt.

"Den digitale revolusjonen og bærekraftskravene endrer måten husdyrhold er organisert på. Hva må til for å gjøre drøvtyggerproduksjon mer bærekraftig? ViableCow-prosjektet vil bruke en progressiv, tverrfaglig tilnærming for å avgrense interaksjoner mellom fôr, mikroorganismer, immunrespons og klimagassutslipp for fôreffektivitet hos drøvtyggere," heter det i prosjektbeskrivelsen.

Til sammen ble NMBU tildelt midler til fire forskerprosjekter for fornyelse og et prosjekt for unge forskere.
Les omtale av tildelingen på nmbu.no

Published 4. januar 2021 - 15:27 - Updated 5. januar 2021 - 9:13