50 års jubileum for Nobelpris-vinner Norman Borlaug (1914-2009)

Bruken av slike kornsorter bidrog til å redusere matmangelen i mange utviklingsland, et resultat som etter hvert ble kalt Den Grønne revolusjon, og Borlaug ‘revolusjonens far’.

Borlaug ble samme år utnevnt til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole (NLH). Altså har vi nå i desember to 50 års jubileer som kan feires. Kanskje en anledning for NMBU å gjøre litt stas på fredsprisvinner og æresdoktor Borlaug.

Borlaug ble riktignok i ettertid utsatt for kritikere som hevdet at ved å ta i bruk slike krevende sorter i u-land, reduserte det biologiske mangfold ved at mange gamle landsorter tilpasset de lokale dyrkingsforhold, ble borte.

Han er fremdeles et stort navn i USA.

________________

Norman Borlaug, who has ancestral roots in Norway, was in 1970 awarded the Nobel Peace Prize by the Norwegian Nobel Committee "for his contributions to the 'green revolution' that was having such an impact on food production particularly in Asia and in Latin America."

Also in 1970, he was given an honorary doctorate by the Agricultural University of Norway.

Published 8. desember 2020 - 15:52 - Updated 8. desember 2020 - 15:57