Nekrolog: Leiv M. Mortensen

Leiv fikk påvist kreft i påsken, og så skjedde dessverre det at den sprekeste av oss gikk bort – så altfor tidlig. Det blir et stort savn. Mest for Wenche, familien og venner hvor han i alle år har blitt omtalt som en bauta med høy grad av kunnskap, gjennomføringskraft og ikke minst den store interessen og omtanke for andre mennesker.  Leiv satte andre mennesker i sentrum, og hadde en spesiell forkjærlighet for mennesker som ikke var like privilegerte som han selv.

Leivs bortgang blir også et savn for oss som har nytt godt av Leivs store forskningsinnsats, spesielt relatert til gartnernæringen.

Leiv ble cand. real fra UiO i 1977 og var ansatt ved NMBU fra 1979 til 2017, med unntak for noen år ved NIBIO-Særheim. 

Leiv forsvarte sin doktorgradsavhandling (Dr. agric.) allerede i 1983, om CO2 og fotosyntese, og fikk professorkompetanse i 1986. Forskningsområdet har primært vært klima og plantevekst og har i stor grad dreid seg om virkning på veksthuskulturer og praktisk utnyttelse av denne kunnskapen. I denne sammenheng oppdaget Leiv at ved å belyse planter 20-24 timer i døgnet ble soppen meldugg betydelig redusert. I dag er det mulig å redusere angrepet av meldugg ved bruk av lys og i kombinasjon med biokull redusere skaden av mange sopper. Veksthusnæringen er derfor Leiv stor takk skyldig, og han er tildelt Norsk Gartnerforbunds gullnål.

Leiv forsket også en periode på virkningen av klimagassene ozon, nitrogenoksyder, etylen og kullos på planter. Videre har han lagt ned et betydelig arbeid med produksjonsfysiologi hos alger. Med Leiv sitt engasjement og enorme kreativitet ble det blant annet etablert en bioreaktor på flere m3 for produksjon av mikroalger i et gartneri. Gartneriet fikk senere Innovasjon Norge sin pris for beste bedrift innen landbruket.

Faglig har Leiv vunnet seg et navn også utenfor Norge med over 150 publiserte artikler i anerkjente, internasjonale tidsskrifter samt enda flere artikler fagtidsskrifter. Enn videre var han en skattet foredragsholder med sitt engasjement og meget gode formidlingsevne.

Som medarbeidere i mange prosjekter har Leiv med sin iderikdom og store arbeidsevne vært den drivende kraft og vi vil savne en faglig sterk personlighet og god venn.  

Hans Ragnar Gislerød og Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Harald Pettersen, Gjennestad vgs.

Published 5. august 2019 - 10:53 - Updated 5. august 2019 - 10:53