Prestisjefylt pris tildelt planteforsker Aruppillai Suthaparan

På den internasjonale kongressen for plantesykdommer som ble holdt i Boston i sommer ble Aruppillai Suthaparan tildelt The Hewitt Award fra American Phytopathological Society (APS). Prisen blir gitt til yngre forskere som innen sju år etter at de har tatt doktorgraden, har gjort et fremragende og innovativt arbeid med kontroll av plantesjukdommer.

Aruppillai Suthaparan er forsker ved Institutt for plantevitenskap ved NMBU. Han er født og oppvokst på Sri Lanka der han tok sin bachelorgrad i plantevitenskap. Mastergraden ble fullført i 2005 ved NMBU og doktorgraden i 2010 samme sted.

Både under sitt doktorgradsarbeid og senere har Suthaparan arbeidet med bruk av lys til bekjempelse av mjøldoggsoppene, som gir sjukdom i mange kulturer, ikke minst i veksthus der mye av hans arbeid har foregått. Suthaparan var blant de første som forstod at mjøldogg reagerer på daglengde og lyskvalitet og at denne kunnskapen kan utnyttes til å bekjempe de ulike mjøldoggsoppene. Det er særlig rødt lys og visse bølgelengder av ultrafiolett stråling (UV-B og UV-C) som har en negativ effekt på mjøldogg, mens UV-A, blått lys og mørkerødt lys er positivt for soppene. Suthaparan og hans samarbeidspartnere har vist at det er såkalte fotoreseptive gener hos soppene som slår seg på og av under ulike lyskvaliteter. En av de viktigste oppdagelsene Suthaparan gjorde, var at UV-B og UV-C måtte brukes om natten, for i dagslys vil UV-A og blått lys reparere mye av skaden soppen er påført av UV-B og UV-C. Aruppillai Suthaparan’s arbeid har åpnet opp for en helt ny tilnærming til ikke-kjemisk bekjempelse av plantesykdommer og som nå prøves ut i kommersiell produksjon i Norge og andre steder i Europa og USA.

Aruppillai Suthaparan får overrakt prisen av Professor Arne Stensvand, som mottok prisen på vegne av Suthaparan.

Foto
Janne Karin Brodin

Published 22. august 2018 - 11:16 - Updated 22. august 2018 - 11:32