Stor interesse for seminar om dyrevelferd

Tidligere Veterinærdirektør Gudbrand Bakken innledet og oppsummerte arrangementet der temaene spente vidt. 140 hadde meldt seg på fra henholdsvis Landbruks- og matdepartementet, husdyrnæringene, dyrevernorganisasjoner, Mattilsynet, ansatte på NMBU og Veterinærinstituttet, studenter og privatpersoner, i tillegg var det 150 som fulgte seminaret via streaming.

Les mer om seminaret på NMBU Veterinærhøgskolen

Published 15. juni 2018 - 10:51 - Updated 27. juni 2018 - 12:07