Innføringskurs i klimagasser fra landbruket

NMBU har i samarbeid med prosjektet "Klimasmart Landbruk" utviklet kurset  på 5 studiepoeng som arrangeres over to to-dagers samlinger i januar og april 2019.

Norsk jordbruk ligger allerede i front i klimasmart matproduksjon. Som en av få næringer har jordbruksektoren redusert egne klimagassutslipp over flere tiår. Gjennom prosjektet "Klimasmart Landbruk" vil en samlet næring tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon. Dette arbeidet vil først og fremst skje gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk, samt bedre tilrettelegging for deling av kunnskap innen næringen. Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk med hensyn til hvilke klimagrep som passer.

Den primær målgruppen for kurset er rådgivere i landbruket som arbeider med spørsmål relatert til klimatilpassning og utslipp av klimagasser fra landbruket. Kurset vil også være nyttig for ansatte i kommuner, fylker, skoleverk og direktorater som arbeider med / er interessert i landbruk og klima. 

Les om «Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 stp» på SEVU NMBU

Published 6. juni 2018 - 10:08 - Updated 6. juni 2018 - 10:14