Svalbard Global Seed Vault: 10 års Jubileum

valbard internasjonale frøhvelv feiret sitt 10-års jubileum 26.februar. Seminaret/arrangementet ble åpnet av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Direktør i NordGen, Lise Lykke Steffensen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale i ‘grunnstein seremoni’ hvor deltakerne var invitert til å drysse frø av sine viktigste nasjonale planteslag ned i glass-sylinder.

Foto
Even Bratberg

Dette er den samme glass-sylinder fylt med steiner som ble brukt ved grunnsteinssermonien i juni 2006 da Jens Stoltenberg annonserte byggingen av frølageret.

Jens Stoltenberg annonserte byggingen av frølageret ─ grunnsteinssermonien i juni 2006.

Foto
Even Bratberg

Frøene som da ble brukt var skaffet til veie av Institutt for plantevitenskap, NMBU. Glass-sylinderen skal fra nå av plasseres på Svalbard museum.

Det var flere symboltunge handlinger ute ved selve hvelvet der Svalbard mannskor fremførte sterke nasjonale sanger, og nye tilskudd til frølageret ble høytidelig ført inn i lageret.

Svalbard mannskor

Foto
Even Bratberg

Den enkelte deltaker fikk anledning til ‘Jubileumsinnskudd’ ved å bære sin kasse med frø inn i hvelvet, høytidelig annonsert for hvert land av landbruksministeren, og nøye avfotografert.

Foto
Even Bratberg

Nå ligger det over en million frøprøver i lageret fra hele verden, ja fra både Nord-Korea og USA

Even Bratberg ved kassen med frø fra genbanker i Nord-Korea.

Foto
Privat

Frø fra genbanker i USA

Foto
Even Bratberg

Men hittil er bare en av de tre hallene tatt i bruk – det er plass til mye, mye mer.

Svalbard internasjonale frøhvelv er bygd av Norge (LMD) og driftes av et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, NordGen  og organisasjonen Crop Trust.

Dette store og kompliserte arrangementet ble i hovedsak organisert av LMD og NordGens personale hvor Asmund Asdal, som til daglig har jobben med å organisere all innlegging av frø, var svært sentral.

Forbindelsen til Frøhvelvet fra Institutt for plantevitenskap og NMBU er også sterk. Cary Fowler, som var sterkt involvert i planleggingen av Frøhvelvet var da ansatt her på Noragric, og mange av oss som har deltatt i arbeidet i Nordisk Genbank (NGB) og med genressurser har sin utdannelse fra NLH/NMBU, og frøet i seg er jo selve grunnlaget for Institutt for plantevitenskap og vårt lærested.

Artikkelforfatter Even Bratberg t.v. i frøhvelvet sammen med koordinator ved frøhvelvet Åsmund Asdal.

Foto
Privat

Published 2. mars 2018 - 9:44 - Updated 2. mars 2018 - 14:20