Sluttseminar i forskningsprosjektet AGROPRO

AGROPRO (Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter) er et tverrvitenskaplig forskningprsjekt finansiert av Norges Forskningsråd, i BIONÆR-programmet.

NMBU har vært en sentral samarbeidsparter i prosjektet, og bidratt med forskning på jord, jordkultur og samspillet mellom jord og planter for å kunne oppnå økte avlinger basert på bærekraftige produksjonsmetoder for framtiden. Mange av disse resultatene blir presentert på sluttseminaret.

Sluttkonferanse avholdes 21. og 22. juni 2017 på Hotel Opera i Oslo.

Påmelding
Lenke til programmet

Seminarets hjemmeside
AGROPRO hjemmeside

Published 9. juni 2017 - 14:36 - Updated 9. juni 2017 - 14:39