Seminar om etisk og bærekraftig hundeavl

«Etisk og bærekraftig hundeavl»

Seminaret fokuserte på både den avlsforskningen som gjøres og har blitt gjort på hund de senere år, samt diskusjon om framtidig forskningsbehov, sett i et bærekraftig hundeavlsperspektiv.

Program

__________________________________________________

Presentasjoner fra seminaret:

__________________________________________________

Øvrig informasjon ved: Janne Brodin eller Odd Vangen

 

Published 5. April 2017 - 8:49 - Updated 27. juni 2018 - 15:24