Årets Gartnerhallen/BAMA stipend

Årets studenter som fikk tildelt stipendet er Synne Nygård Olsen, masterstudent i plantebiologi og Marte Persdatter Tangvik, masterstudent i plantevitenskap.

Synne Nygård Olsen  skriver master i plantebiologi og hovedformålet med oppgaven er å bedre fremstillingen av produksjonsklare jordbærplanter i Norge. Dette vil kunne bidra til å fremme norsk produksjon av jordbær.
Siv Fagertun Remberg, IPV og Anita Sønsteby, NIBIO er veiledere.
Les mer om oppgaven her: Masteroppgave om jordbær


Marte Persdatter Tangvik skriver masteroppgave om planteparasittære nematoder. Hovedformålet med oppgaven til Marte er å kartlegge forekomsten av frittlevende planteparasittære nematoder i norsk gulrotproduksjon. Dette vil gi viktig kunnskap om nematode-relaterte skader i gulrotproduksjon, og bidra til at riktige tiltak iverksettes når det oppdages symptomer i felt. Dette vil være viktig for å begrense avlingsskader.
Christer Magnusson, IPV er veileder.
Les mer om oppgaven her: Masteroppgave om nematoder

Published 7. desember 2016 - 9:36 - Updated 26. juni 2018 - 14:18