Foods of Norway forsterker samarbeid med Chile

─ Forskerne ved Institute for Cell Dynamics and Biotechnology (ICDB) ved University of Chile har kunnskap som utfyller vår. Ved å samarbeide kan vi derfor maksimere utnyttelsen av biomassen, sier senterdirektør for Foods of Norway, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Margareth Øverland.


Drahjelp fra ambassaden
Sammen med Foods of Norway’s forskere Felipe Eduardo Reveco-Urzua and Kiira Vuoristo var hun nylig på et ukeslangt besøk i Chile. Der utvekslet forskerne kunnskap og erfaringer på et felles forskningsseminar.

─ I tillegg hadde vi møter med relevante næringslivspartnere og med den norske ambassaden, som viste stor interesse for samarbeidet vårt og som nå bruker sitt nettverk for å formidle at vi ønsker å styrke samarbeidet, sier Øverland.

Utfyllende kunnskap
For begge land kan nytteverdien av et enda tettere samarbeid være stor. Forskerne ved ICDB har blant annet god kunnskap om hvordan tare kan omdannes til bioenergi og finkjemikalier. De mangler imidlertid tilgang til forskningsinfrastruktur som et moderne, småskala bioraffinerianlegg. Disse fasilitetene har NMBU.

─Det trengs som kjent to for å danse en god tango. Derfor har vi i løpet av høsten hatt kortvarige utvekslingssamarbeid. Erfaringen er at begge parter drar nytte av at vi jobber tett sammen. Nå håper vi det finnes midler slik at vi kan få på plass en formell samarbeidsavtale, sier Øverland.

 

Published 5. desember 2016 - 13:05 - Updated 28. juni 2018 - 9:12