Det norske hvetemirakelet

Den første delen av seminaret var viet norsk hveteforskning med inspirerende innledningsforedrag av Knut Storberget og Per Harald Grue.

Stortingsmann Knut Storberget fortalte om norsk landbrukspolitikk og satte brøddeig med hvete sorten ‘Mirakel’

Stortingsmann Knut Storberget fortalte om norsk landbrukspolitikk og satte brøddeig med hvete sorten ‘Mirakel’

Foto
Even Bratberg

Institutt for plantevitenskap var viktige bidragsytere til planlegging og foredrag på seminaret. Professor Anne Kjersti Uhlen holdt et meget interessant innlegg med tittelen. «Hveteforskning og hveteforedling ved NLH 1950-1990, mål og resultater». Den siste hvetesoten foredlet på NLH, fikk navnet ‘Mirakel’.

Anne Kjersti Uhlen fortalte i sitt foredrag om den spennende hveteforskningen og foredlingen av nye sorter – her på Ås, som endte opp med sorten ‘Mirakel’.

Anne Kjersti Uhlen fortalte i sitt foredrag om den spennende hveteforskningen og foredlingen av nye sorter – her på Ås, som endte opp med sorten ‘Mirakel’.

Foto
Even Bratberg

Doktorgradsstipendiat Tove Sundgren (IPV) bidro med et inspirerende orientering om forskningsarbeidet sitt, under tittelen: Bruk av bildeanalyser til å studere vannmetningstoleranse i hvete.

Doktorgradsstipendiat Tove Sundgren forsker på hva et våtere klima vil bety for hvetedyrkingen.

Doktorgradsstipendiat Tove Sundgren forsker på hva et våtere klima vil bety for hvetedyrkingen.

Foto
Even Bratberg

I den internasjonale delen av seminaret holdt professor Odd-Arne Olsen (IPV) en orientering under tittelen: The international wheat genome sequencing effort – why and how Norway participated.

Published 21. november 2016 - 14:05 - Updated 26. juni 2018 - 14:29