Årets mottakere av Yara-stipendet 2016

Stipendordningen ble startet i 2010 og er et samarbeid mellom Yara Norge og NMBU.  Stipendet er totalt på 200 000 kroner og tildeles fire masterstudenter hvert år. Yara ønsker gjennom stipendet å stimulere til forskning som bidrar til bærekraftig matproduksjon eller tiltak som gir forbedret kvalitet i fôr eller matvarer. Stipendet tildeles masteroppgaver som omhandler matproduksjon, planteproduksjon og tilgrensende fagområder.

Årets mottakere av Yara stipendet er:

Astrid Solvåg Nesse

Astrid Solvåg Nesse

Foto
Cathrine Strømø

Astrid Solvåg Nesse. MSc Miljø og naturressurser, studieretning: Jord og miljø. Institutt for miljøvitenskap.

Oppgavetittel: Organisk avfall som erstatning av torv i vekstjord.

Gunnhild Helene Breiland

Gunnhild Helene Breiland

Foto
Cathrine Strømø

Gunnhild Helene Breiland. MSc Husdyrvitenskap, studieretning: Husdyrernæring. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.

Oppgavetittel: Effekt av auka bruk av norsk plantefeitt (raps) i kraftfôr til mjølkegeit på mjølkekvalitet og mjølkeyting.

Kathie A.G. Nielsen

Kathie A.G. Nielsen

Foto
Cathrine Strømø

Kathie A. G. Nielsen. MSc Plantevitenskap, studieretning: Plantepatologi. Institutt for plantevitenskap.

Oppgavetittel: Effekt av mikroorganismer på glutenkvalitet i hvete.

Eivind Bleken

Eivind Bleken

Foto
Cathrine Strømø

Eivind Bleken. MSc Maskin-, prosess- og produktutvikling, Siv.ing (5-årig grad),  studieretning: Produktutvikling. Institutt for matematiske realfag og teknologi.

Oppgavetittel: En komparativ studie av ulike plattformer og sensorsystemer for feltforsøk.

Gratulerer så mye til alle sammen.

Published 20. mai 2016 - 14:19 - Updated 27. juni 2018 - 14:53