Besøk ved University of Calcutta

NMBU og UoC har et samarbeide om utdanning i agroøkologi, hvor UoC implementerer erfaringsbasert læring og metoder som deltagelse, dialog og refleksjon i utdanningen, utprøvd og utviklet ved NMBU.  Prosessen med å innføre en holistiske, systemorientert tilnærming vil man følge gjennom aksjonsforskning, hvor begge parter vil lære av hverandre og sammenligne erfaringer. 

I tillegg innebærer prosjektet muligheter for student-utveksling fra begge sider, og agroøkologi-gruppa har for tiden to MSc-studenter i India på feltarbeid for sin masteroppgave.  

UoC organiserte sist høst sitt første seks-måneders diplomkurs i agroøkologi og faggruppa fra IPV reiste ned for å delta i avslutningen av kurset.  De deltok i studentenes refleksjon over hva kurset har betydd for deres læring, samt oppsummering og planlegging av årets kurs, som starter til høsten, sammen med de kursansvarlige der.

Agroøkologi-festival

Studentene hadde forberedt en agroøkologifestival som avslutning på kurset, hvor de presenterte for hele universitet modeller og informasjon om prosjekter de hadde arbeidet med i kursets løp.  Lokale matprodusenter som studentene hadde samarbeidet med under semesteret, var også tilstede og tilbød smaksprøver og salg av juice, ris, og andre produkter.

Celebrating "Food & Ecology# Agroecology day

Celebrating "Food & Ecology" Agroecology day

Foto
Tor Arvid Breland

Geir Lieblein og Nitu Sinha. Shina er fra Islampur i West Bengal. Hun er en Ph.D. student i økologi og tok kurset i Agroøkologi som IPV samarbeider med University of Calcutta om som en del av sin PhD grad. Hun arbeidet under agroøkologikurset bl.a. med lokale rissorter og GMO-problematikken

Geir Lieblein og Nitu Sinha. Shina er fra Islampur i West Bengal. Hun er en Ph.D. student i økologi og tok kurset i Agroøkologi som IPV samarbeider med University of Calcutta om som en del av sin PhD grad. Hun arbeidet under agroøkologikurset bl.a. med lokale rissorter og GMO-problematikken

Foto
Anna Marie Nicolaysen

Tor Arvid Breland sammen med Achintya Paine, en 38 år gammel økologisk bonde fra Durgapur i West Bengal. Han tok dette kurset for å utvikle sin gård ytterligere i retning av integrert og bærekraftig drift.

Tor Arvid Breland sammen med Achintya Paine, en 38 år gammel økologisk bonde fra Durgapur i West Bengal. Han tok dette kurset for å utvikle sin gård ytterligere i retning av integrert og bærekraftig drift.

Foto
Deyatima Ghosh

Anna Marie Nicolaysen sammen med Sarmistha Saha, 31 år gammel Ph.D. student i miljøvitenskap. De to andre på det bildet er den indiske prosjektlederen, Dr. Parthiba Basu og Dr. Barbara Smith, de leder begge senteret for pollineringsstudier ved University of Calcutta. Parthiba Basu er instituttleder ved institutt for Zoologi, og Barbara var en av foredragsholderne under kurset og forsker ved Coventry University.

Anna Marie Nicolaysen sammen med Sarmistha Saha, 31 år gammel Ph.D. student i miljøvitenskap. De to andre på det bildet er den indiske prosjektlederen, Dr. Parthiba Basu og Dr. Barbara Smith, de leder begge senteret for pollineringsstudier ved University of Calcutta. Parthiba Basu er instituttleder ved institutt for Zoologi, og Barbara var en av foredragsholderne under kurset og forsker ved Coventry University.

Foto
Tor Arvid Breland

Published 29. mars 2016 - 11:23 - Updated 27. juni 2018 - 14:54