Jubler for Foods of Norway

Sammen med direktør for Foods of Norway-senteret, NMBU-professor Margareth Øverland, fikk hun i går overrakt plaketten fra Norges forskningsråd. Den viser at NMBU for første gang har fått et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Foods of Norway har som målsetning å øke fôreffektiviteten og å utvikle nye, innovative bioraffineringsteknikker.

Les mer om kick-off for Foods of Norway

Published 28. november 2016 - 13:55 - Updated 28. juni 2018 - 9:48