Gjev pris til tidligere IPV-doktorand

Dr. Fetien Abay Abera fikk nylig en stor pris for forskningen sin.

Dr. Fetien Abay Abera fikk nylig en stor pris for forskningen sin.

Foto
aigaforum.com

Dr. Fetien Abay Abera, nå direktør for Institutt for miljø, kjønn og utviklingsstudier (IEDGS) ved Mekelle University i Etiopia, mottok nylig en pris på 20,000 dollar (i overkant av 150,000 kroner) for sine fremragende prestasjoner innen vitenskap og teknologi. Prisen ble delt ut av den Afrikanske Union.

Abay Aberaforsvarte sin doktorgrad om byggsorter ved NMBU i 2007, og dette doktorgradsarbeidet står sentralt i forskningsarbeidet hun nå har fått den gjeve prisen for.

I doktorgradsarbeidet sitt påviste hun, gjennom forsøk hos lokale bønder i Tigray, Etiopia, kornsorter med høy avkasting og god tef-smak – en smak som er viktig for det tradisjonelle etiopiske brødet injera.

 Doktorgradsoppgaven hadde tittelen:

«Mangfold, tilpassing og genotype viktig miljøsamspill i byggsorter i Nord-Etiopia»

I doktorgradsomtalen het det:

“Det har vært brukt og dyrket bygg i Etiopia i kanskje 6-8000 år, ja enkelte forskere mener at dette området kan være et av opphavsområdene for byggplanten. Dette gjør at det er utviklet en mengde landsorter med stort genetisk variasjon som er tilpasset ulike områder, klima, jordtyper og bruksmåter.“

Byggsorter fra Etiopia

Byggsorter fra Etiopia

Foto
Addis A. Hindeya

I dag foregår det også et vitenskapelig foredlingsarbeid og utvikling av moderne sorter av bygg i Etiopia. Men selv om en rekke nye sorter er foredlet fram og blitt godkjent og tilrådd gjennom det offentlige forskningssystemet, har disse moderne sortene ikke fått gjennomslag hos dyrkerne. Bøndene bruker fremdeles bare sine egne landsorter.

I doktorarbeidet sitt undersøkte Fetien Abay Abera årsaken til dette, hvilke krav bøndene setter til sorter og hvordan det genetiske mangfoldet i veksten påvirker sortsvalget.” Den Afrikanske Union Kwame Nkrumahs vitenskapelige priser tar sikte på å hedre fremragende afrikanske forskere for deres vitenskapelige prestasjoner og verdifulle oppdagelser.

 Fetien Abay Abera

Fetien Abay Abera

Foto
APC

http://vimeo.com/10609751

Published 6. januar 2015 - 14:47 - Updated 27. juni 2018 - 14:13