Nytt forskningssenter "Foods of Norway"

Fire av NMBUs institutter,  Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA),  Institutt for basalfag og akvamedisin (Basam), Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (Matinf) og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM, er med på søknaden og er et eksempel på samarbeid mellom Adamstuen og Ås.

Norway Senterets hovedmål er å utvikle bærekraftige fôrressurser fra underutnyttet biomasse som skog, makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi. Dette er fornybare ressurser som i seg selv er uegnet som menneskemat. Senteret skal også utvikle robuste husdyr med høy fôreffektivitet for å øke produksjon av melk, kjøtt og fisk basert på lokale fôrressurser. Dette fører til en økt selvforsyningsgrad og mindre avhengighet av importerte råvarer som soya.

Vertsinstitusjonen er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fire institutter ved universitetet er involvert, både fra Campus Ås og Campus Adamstuen. 15 bedriftspartnere er med, hvorav flere er meget forskningsaktive: Borregaard AS, Yara AS, Norsvin SA, Geno SA, Viken skog SA, Seaweed energy solutions AS, Norilia AS, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norske felleskjøp SA, BioMar AS, Tine SA, AquaGen AS, Biomega AS, Nortura SA og Animalia. Det vil bli etablert samarbeid med flere internasjonale forskningsinstitusjoner: Københavns Universitet, University of Western Australia, University of Minnesota, Aarhus Universitet og Sveriges Lantbruksuniversitet. Næringsinteressenter som NHO Mat og landbruk, Innovasjon Norge, Bondelaget og Norsk landbrukssamvirke er også med, i tillegg til Landbruksdepartementet i USA (USDA-ARS).

Kontaktperson: Senterleder og professor Margareth Øverland, margareth.overland@nmbu.no, tlf. 67 23 26 55.

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner over de neste 8 årene til de nye sentrene som skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. NBMBUs søknaden til Forskningsrådet var på 12 mill kr pr år i 8 år.

Mer om senteret på forskningsrådets sider

Published 25. november 2014 - 11:05 - Updated 28. juni 2018 - 10:00