Villaks kan tilpasse seg klimaendringer

Resultatene fra et internasjonalt forskningsprosjekt hvor NMBU har deltatt, viser at laksen vil kunne tilpasse seg økning i vanntemperatur som klimaendringer vil medføre.

Forsøket med laks fra Sør-Frankrike som lever i opptil 26 grader, og norsk laks fra Altaelven, hvor makstemperaturen er målt til 18 grader, viser at laksen tilpasser seg vanntemperaturen uansett hva den blir utsatt for.

Forskningsprosjektet har vært ledet av Göran Erik Nilsson ved UiO, og har blant annet resultert i en artikkel i Nature Communication hvor forsker Øyvind Øverli ved NMBU er medforfater.
Les mer om forskningsprosjektet på forskning.no

Published 6. august 2014 - 13:18 - Updated 28. juni 2018 - 10:04