Bedre jaktegenskaper hos norske elghundraser

Norsk Elghund
Norsk Elghund
Foto: Per Toni Grundt

Målet er å etablere et bærekraftig avlsarbeid, ved at de metoder som brukes i avl på produksjonsdyr som gris og storfe tilpasses og overføres til de to hunderasene.

Det er stor kontrast mellom avl på husdyr og avl på hund i Norge. Mens husdyravl bygger på årelange registreringer av dyrenes egenskaper, beregning av arvbarheter og avlsindekser til seleksjon, mangler dette i stor grad i hundeavl.  Husdyravlerene har i generasjoner også sett viktigheten av å kontrollere innavl i sine populasjoner.

Tilpasse eksisterende kompetanse
Avls- og forskningskompetanse fra det etablerte avlsmiljøet for produksjonsdyr vil i prosjektet bli overført og tilpasset avlsarbeidet på de norske elghund-rasene. I det nye forskningsprosjektet vil det etableres rutiner for å beregne avlsverdier, forebygge innavl og utnytte geninformasjon i avlsarbeidet på de Norske Elghundrasene. Det vil være svært viktig for bevaring av genetisk variasjon og forbedring av jaktegenskaper hos elghundene.

Utvikle verktøy for den enkelte hundeeier
Det skal utvikles verktøy som skal gjøre det lettere for den enkelte hundeeier å sikre god avlsfremgang samtidig som en unngår for stor økning i innavlsnivået i populasjonen. Slike verktøy har vært brukt i avlsarbeidet på produksjonsdyr i en årrekke, og skal nå tilpasses spesielt til hund. Tjenestene skal være web-baserte og tilbys gjennom informasjonsportalen www.dog123 .no og de respektives informasjonskanaler.

Dette prosjektet har sin opprinnelse og fortsettelse fra NEKFs samarbeidsprosjektet ”Best på Hund” som ble startet opp i 2012. Her var etablering av strukturerte data og dataløsning sentralt for det videre grunnleggende arbeidet med avl.

Et samarbeidsprosjekt
Prosjektet er et samarbeid mellom selskapene Geninova, BioBank og Norsvin, Norske Elghundklubbers Forbund og Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås (NMBU). Prosjektdeltaker fra NMBU er avlsprofessor Odd Vangen.

Prosjektperioden er fra 2014 til 2016, og totalbudsjettet er på 7 millioner. Regionalt Forskningsfond Innlandet støtter prosjektet med 3,5 millioner. Prosjektleder er Dr. Marte Wetten, avlsforsker i Geninova. Prosjektet vil styrke samarbeidet mellom de fremste norske FoU-miljøene for husdyravl og avlsmiljøene hos norske jakt- og brukshundklubber og imøteses positivt fra Norsk Kennel Klub.

Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 28. juni 2018 - 10:24