Høyt profilert publikasjon fra senter for fiskeforsøk på Ås

Foto: Marco A. Vindas

Artikkelen «Frustrative reward omission increases aggressive behaviour of inferior fighters» studerer i utgangspunktet læringsevne hos fisk i oppdrett, men avdekker også en overraskende sammenheng mellom forventning og aggresjon.

Først ble det vist at fisk raskt lærer seg lys-signaler som forutsier belønning, i dette tilfellet en liten bit kokt reke som ble gitt i tillegg til vanlig fiskefor. Det viste seg da at små, sosialt underordnede fisk som vanligvis er passive ble svært aggressive når signalet ble vist men den forventede belønningen uteble. Store, dominante individer ble ikke påvirket av selve eksperimentet, men reagerte først når de ble angrepet av de vanligvis forsiktige mindre fiskene.

En vanlig observasjon i atferdsøkologi er at konkurransemessig svake individer helst unngår konflikt med opplagte vinnere. Men til og med ernæringsmessig uviktige belønninger skaper altså opprør under uforutsigbarhet.

Resultatene påviser også interessante paralleller med pattedyr, inkludert mennesker, når det gjelder de nevrokjemiske mekanismene som styrer aggresjon.

Interessen fra internasjonale forskningsmedia har også vært stor, og oss bekjent er det første gang et atferdsforsøk utført utelukkende ved akvariefasilitetene på Ås høster slik anerkjennelse. 

 

Link til artikkel og noe av medieomtalen:

Proceedings of the Royal Society of London

student.societyforscience.org

forskning.no

Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 28. juni 2018 - 10:23