Aktuelt

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Ny metodikk gjør det mulig å beregne energiverdien i kraftfôr uten å kjenne resepten. Sammen med kjennskap til energiverdien i grovfôr kan den brukes til å gi mer presis fôring.

Roboten Thorvald – på vei mot digital bærplukking

Roboten Thorvald – på vei mot digital bærplukking

I en plasttunnel på et jorde på NMBU triller plukkeroboten Thorvald forsiktig mellom jordbærradene på jakt etter røde og søte jordbær.

NMBUs professor, dr. agric Odd Vangen utnevnt til ridder

NMBUs professor, dr. agric Odd Vangen utnevnt til ridder

Det er Odd Vangens 50-årige og mangesidige innsats i avlsarbeidet for dyrevelferd og et bærekraftig landbruk som er grunnlaget for utnevnelsen.

Droner lager digital revolusjon i landbruket

Droner lager digital revolusjon i landbruket

I sommer svevde flere droner over forsøksfeltet ved Senter for klimaregulert planteforskning på NMBU for å samle informasjon om hveteplantens vekst og helse.

Mange studenter fant veien til Vitenparken på BIOVITs studentdag

Mange studenter fant veien til Vitenparken på BIOVITs studentdag

Den årlige studentdagen gir studentene muligheten til å bli kjent med hele bredden av muligheter både innen sitt eget fagfelt og de andre fagområdene ved fakultetet.

Samarbeid om EU-prosjekter på tvers av fagmiljøer ved NMBU

Samarbeid om EU-prosjekter på tvers av fagmiljøer ved NMBU

To EU-prosjekter med oppstart i 2021 bygger på samarbeid mellom NMBU-forskere ved flere fakulteter og sentre; fakultet for biovitenskap (BIOVIT), fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) og Senter for husdyrforsøk (SHF).

Nytt læreverk i havbrukslære

Nytt læreverk i havbrukslære

NMBU blir hovedleverandør av kunnskap i nytt digitalt fagmateriell i havbruk. Etter tørke i snart en mannsalder lanseres et nytt faglig læreverk i havbruk høsten 2023.

A til Å seminar for stipendiatene ved Biovit

A til Å seminar for stipendiatene ved Biovit

Ønske om større felleskap stipendiatene imellom var bakgrunnen for Fakultet for biovitenskap ved NMBU sitt to dagers «bli kjent og informert» seminar.  

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og proteinvekster i Norge.

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Moderne teknologi som robotikk og genomisk seleksjon var den røde tråden gjennom alle presentasjonene av forskningsprosjektene og feltforsøkene som foregår på Vollebekk, NMBU.

Bellona skaper klima for en ny, norsk fôrindustri

Bellona skaper klima for en ny, norsk fôrindustri

En ny rapport fra Bellona oppfordrer til satsing på en ny norsk fiskefôrindustri, basert på alternative og mer bærekraftige løsninger. Foods of Norway har tatt del i rapporten.

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

NMBU-forskere deltar på Forskningstorget på den store AquaNor-messen, og vil snakke om hva de gjør for å møte utfordringer i bransjen.

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU er nå en av sju partnere i Senter for digitalt liv Norge – en nasjonal kompetansehub for  transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon som skal stimulere til økt samarbeid mellom akademia og industri.

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

Bruker rester av matavfall og treflis for å lage nytt vekstmedium for planter

Avslutningskonferanse FoodProFuture

Avslutningskonferanse FoodProFuture

Prosjektet FoodProFuture planlegger en to-dagers avslutningskonferanse. Det blir en såkalt hybridkonferanse.

Uten vitaminer dør vi

Uten vitaminer dør vi

Helt fra barndommen blir vi fortalt at det er viktig å få i seg nok vitaminer, men hva er egentlig vitaminer og hvorfor er de så viktige?

Forsker mener vi bør dyrke mer erter og åkerbønner i Norge

Forsker mener vi bør dyrke mer erter og åkerbønner i Norge

Ny forskning viser at vi kan produsere betydelig kvanta av proteinrike vekster, som erter og åkerbønner i Norge. Og forskerne tror at vi snart vil få de i norske butikkhyller.

Disse vil gjøre akvakulturutdanningen enda bedre

Disse vil gjøre akvakulturutdanningen enda bedre

Alf-Helge Aarskog og Einar Wathne kommer tilbake til NMBU etter lang tid i næringen som mentorer og inspiratorer for kommende generasjoner av studenter som skal i jobb i akvakulturnæringen.

På jakt etter metanutslipp fra sauevomma

På jakt etter metanutslipp fra sauevomma

Klimadugnaden foregår også i sauefjøset, og sau av rasene norsk kvit sau og gammalnorsk spæl stiller opp for å bidra ved å få målt metanutslippet sitt i metanmålerbilen til Norsk Sau og Geit.

Ny rapport: Debatten om bærekraftig matproduksjon er villedende

Ny rapport: Debatten om bærekraftig matproduksjon er villedende

Diskusjonen om bærekraftig matproduksjon har en tendens til å snevres inn til utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonen, selv om det bare er en liten del av bærekraftsbegrepet.

Master i urbant landbruk ─ første og eneste i Norden

Master i urbant landbruk ─ første og eneste i Norden

Urbant landbruk er så mye mer enn å dyrke planter i byen, og masteren i urbant landbruk gir deg bred kompetanse også i de sosiale, teknologiske og økonomiske sidene knyttet til urban matproduksjon. Kortreist mat, gjenbruk, kretsløp og en mer bærekraftig utvikling er i fokus.

Slik kan du lage kjøkkenhage i en melkekartong

Slik kan du lage kjøkkenhage i en melkekartong

Det er ikke behov for verken dyrt utstyr eller drivhus for å lage kjøkkenhage. Egentlig behøver du ikke hage i det hele tatt, ifølge planteprofessor.

Ensete, en undervurdert matplante

Ensete, en undervurdert matplante

Matplanten ensete (Ensete ventricosum), også kalt etiopisk banan, eller falsk banan, til tross for at den ikke bærer frukt. Denne planten er en viktig matkilde til over 20 millioner mennesker i Etiopia. For å hindre sult og forbedre matsikkerheten i dette landet med 108 mill. innbyggere, er det behov for å redusere risikoen for matmangel. Det kan gjøres med et mangfold av matvekster, bedre produksteknikk og ved å redusere avlingstapet på grunn av skadedyr og sykdommer. I tillegg gir klimaendringene store utfordringer. Ensete er en kulturvekst som har stort avlingspotensiale, men samtidig får sterke nematodeskader som medfører avlingsreduksjon.

 

Bioteknologi bidrar til klimasmarte planter

Bioteknologi bidrar til klimasmarte planter

Klimaet har alltid endret seg, men nå skjer endringene raskere enn tidligere. Det gjør at tradisjonell planteforedling får problemer med å henge med. For vanligvis tar det mellom 10 og 20 år å få frem en ny plantesort, og med fremtidens raske klimaendringer vil ikke det være fort nok.

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Kim Erik Grashei har i sitt doktorgradsarbeid utforsket tre vidt forskjellige problemstillinger knyttet til moderne avlsprogram: Genetisk foreldretilordning, genotypetolkning av indusert triploid laks og kasus-foreldrekontroll-modellering.

Skal avdekke tarmmikrobenes hemmeligheter

Skal avdekke tarmmikrobenes hemmeligheter

Leftovers fra et fôringsforsøk på fiskeernæring ble et ypperlig materiale for sekvensering av arvestoffet til mikrobene i fisketarmen. Det førte til ny viten, en vitenskapelig artikkel og kommende utforsking av tarmmikrobenes hemmelige liv i to nye forskningsprosjekt.

Mange nye forskningsprosjekt gjør at forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til løsninger på fremtidens utfordringer innen klima, miljø og matproduksjon

Mange nye forskningsprosjekt gjør at forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til løsninger på fremtidens utfordringer innen klima, miljø og matproduksjon

Da nyttårsrakettene ble skutt opp hadde listen med nye forskningsprosjekt nesten 30 oppføringer. Av dem var ikke mindre enn fire EU-prosjekt hvor forskere ved Fakultet for biovitenskap er med. Alle de nye forskningsprosjektene gjør at forskningsaktiviteten blir stor i tiden som kommer.

Forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til globale løsninger gjennom EU-prosjekt

Forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til globale løsninger gjennom EU-prosjekt

I 2020 ble det innvilget ikke mindre enn fire EU-prosjekt hvor forskere ved Fakultet for biovitenskap er med. ─ Det at vi er med i flere EU-prosjekt og har en betydelig rolle er veldig gledelig, sier dekan Kari Kolstad ved Fakultet for Biovitenskap, NMBU.

Matkorninitiativet ─ satsing på matkorn og proteinvekster

Matkorninitiativet ─ satsing på matkorn og proteinvekster

Etterspørselen etter plantebasert kost øker. Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og protienvekster i Norge. Næringa utvikler sammen med Norges fremste forskningsinstitusjoner, en plan for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet. Hensikten er å styrke samarbeidet fra bonde til dagligvare.

Klimasmart fjørfeforskning i nye forskningsfasiliteter på NMBU

Klimasmart fjørfeforskning i nye forskningsfasiliteter på NMBU

Fjørfehuset Fjørforsk har allerede vært i drift et års tid, og snart flytter nye slaktekyllinger inn for å bidra til fôringsforsøk med utprøving av norsk korn i et fôr med ny og grøvre struktur. Godt for kyllingen og godt for klimaet.  

Hva skjer inne i hesten i overgangen mellom vinterfôring og beite?

Hva skjer inne i hesten i overgangen mellom vinterfôring og beite?

Når hester slippes på beite om våren spiser de så mye friskt grønt gress at det fører til reaksjoner i hestekroppen, og noen av reaksjonene kan være forbundet med sykdommer. Å vite hva som skjer i en frisk hest er avgjørende for å forstå hva som skjer i en hest som blir syk.

Tildeling fra NFR til forskning for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere

Tildeling fra NFR til forskning for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere

Førsteamanuensis Angela Schwarm ble før jul tildelt midler fra Forskningsrådet i prosjektkategorien "fornyelse og utvikling i forskningen", som har som formål å fremme forskning som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten.

NMBU får midler til fem nye kompetanse- og samarbeids-prosjekter

NMBU får midler til fem nye kompetanse- og samarbeids-prosjekter

NMBU har fått tildelt midler fra Forskningsrådet til fem «kompetanse- og samarbeidsprosjekt». Formålet er å utvikle ny kunnskap som samfunnet eller næringslivet trenger.

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

I doktorgradsarbeidet har stipendiat Siril Kristoffersen sett på muligheten til å øke fordøyelsen av fosfor fra korn og belgvekter ved å tilsette syre og endre fôringsmåte hos gris og slaktekylling.

Ny lærebok i plantehelse og sykdomslære

Ny lærebok i plantehelse og sykdomslære

Den nylig utgitte boken “Plant Pathology and Plant Diseases” er en lærebok i plantesykdommer og plantehelse som passer både for studenter og for de som er opptatt av planter og det som gror.

Sider