Aktuelt

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og proteinvekster i Norge.

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Moderne teknologi som robotikk og genomisk seleksjon var den røde tråden gjennom alle presentasjonene av forskningsprosjektene og feltforsøkene som foregår på Vollebekk, NMBU.

Bellona skaper klima for en ny, norsk fôrindustri

Bellona skaper klima for en ny, norsk fôrindustri

En ny rapport fra Bellona oppfordrer til satsing på en ny norsk fiskefôrindustri, basert på alternative og mer bærekraftige løsninger. Foods of Norway har tatt del i rapporten.

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

NMBU-forskere deltar på Forskningstorget på den store AquaNor-messen, og vil snakke om hva de gjør for å møte utfordringer i bransjen.

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU er nå en av sju partnere i Senter for digitalt liv Norge – en nasjonal kompetansehub for  transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon som skal stimulere til økt samarbeid mellom akademia og industri.

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

Bruker rester av matavfall og treflis for å lage nytt vekstmedium for planter

Avslutningskonferanse FoodProFuture

Avslutningskonferanse FoodProFuture

Prosjektet FoodProFuture planlegger en to-dagers avslutningskonferanse. Det blir en såkalt hybridkonferanse.

Uten vitaminer dør vi

Uten vitaminer dør vi

Helt fra barndommen blir vi fortalt at det er viktig å få i seg nok vitaminer, men hva er egentlig vitaminer og hvorfor er de så viktige?

Forsker mener vi bør dyrke mer erter og åkerbønner i Norge

Forsker mener vi bør dyrke mer erter og åkerbønner i Norge

Ny forskning viser at vi kan produsere betydelig kvanta av proteinrike vekster, som erter og åkerbønner i Norge. Og forskerne tror at vi snart vil få de i norske butikkhyller.

Disse vil gjøre akvakulturutdanningen enda bedre

Disse vil gjøre akvakulturutdanningen enda bedre

Alf-Helge Aarskog og Einar Wathne kommer tilbake til NMBU etter lang tid i næringen som mentorer og inspiratorer for kommende generasjoner av studenter som skal i jobb i akvakulturnæringen.

På jakt etter metanutslipp fra sauevomma

På jakt etter metanutslipp fra sauevomma

Klimadugnaden foregår også i sauefjøset, og sau av rasene norsk kvit sau og gammalnorsk spæl stiller opp for å bidra ved å få målt metanutslippet sitt i metanmålerbilen til Norsk Sau og Geit.

Ny rapport: Debatten om bærekraftig matproduksjon er villedende

Ny rapport: Debatten om bærekraftig matproduksjon er villedende

Diskusjonen om bærekraftig matproduksjon har en tendens til å snevres inn til utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonen, selv om det bare er en liten del av bærekraftsbegrepet.

Master i urbant landbruk ─ første og eneste i Norden

Master i urbant landbruk ─ første og eneste i Norden

Urbant landbruk er så mye mer enn å dyrke planter i byen, og masteren i urbant landbruk gir deg bred kompetanse også i de sosiale, teknologiske og økonomiske sidene knyttet til urban matproduksjon. Kortreist mat, gjenbruk, kretsløp og en mer bærekraftig utvikling er i fokus.

Slik kan du lage kjøkkenhage i en melkekartong

Slik kan du lage kjøkkenhage i en melkekartong

Det er ikke behov for verken dyrt utstyr eller drivhus for å lage kjøkkenhage. Egentlig behøver du ikke hage i det hele tatt, ifølge planteprofessor.

Ensete, en undervurdert matplante

Ensete, en undervurdert matplante

Matplanten ensete (Ensete ventricosum), også kalt etiopisk banan, eller falsk banan, til tross for at den ikke bærer frukt. Denne planten er en viktig matkilde til over 20 millioner mennesker i Etiopia. For å hindre sult og forbedre matsikkerheten i dette landet med 108 mill. innbyggere, er det behov for å redusere risikoen for matmangel. Det kan gjøres med et mangfold av matvekster, bedre produksteknikk og ved å redusere avlingstapet på grunn av skadedyr og sykdommer. I tillegg gir klimaendringene store utfordringer. Ensete er en kulturvekst som har stort avlingspotensiale, men samtidig får sterke nematodeskader som medfører avlingsreduksjon.

 

Bioteknologi bidrar til klimasmarte planter

Bioteknologi bidrar til klimasmarte planter

Klimaet har alltid endret seg, men nå skjer endringene raskere enn tidligere. Det gjør at tradisjonell planteforedling får problemer med å henge med. For vanligvis tar det mellom 10 og 20 år å få frem en ny plantesort, og med fremtidens raske klimaendringer vil ikke det være fort nok.

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Kim Erik Grashei har i sitt doktorgradsarbeid utforsket tre vidt forskjellige problemstillinger knyttet til moderne avlsprogram: Genetisk foreldretilordning, genotypetolkning av indusert triploid laks og kasus-foreldrekontroll-modellering.

Skal avdekke tarmmikrobenes hemmeligheter

Skal avdekke tarmmikrobenes hemmeligheter

Leftovers fra et fôringsforsøk på fiskeernæring ble et ypperlig materiale for sekvensering av arvestoffet til mikrobene i fisketarmen. Det førte til ny viten, en vitenskapelig artikkel og kommende utforsking av tarmmikrobenes hemmelige liv i to nye forskningsprosjekt.

Mange nye forskningsprosjekt gjør at forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til løsninger på fremtidens utfordringer innen klima, miljø og matproduksjon

Mange nye forskningsprosjekt gjør at forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til løsninger på fremtidens utfordringer innen klima, miljø og matproduksjon

Da nyttårsrakettene ble skutt opp hadde listen med nye forskningsprosjekt nesten 30 oppføringer. Av dem var ikke mindre enn fire EU-prosjekt hvor forskere ved Fakultet for biovitenskap er med. Alle de nye forskningsprosjektene gjør at forskningsaktiviteten blir stor i tiden som kommer.

Forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til globale løsninger gjennom EU-prosjekt

Forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til globale løsninger gjennom EU-prosjekt

I 2020 ble det innvilget ikke mindre enn fire EU-prosjekt hvor forskere ved Fakultet for biovitenskap er med. ─ Det at vi er med i flere EU-prosjekt og har en betydelig rolle er veldig gledelig, sier dekan Kari Kolstad ved Fakultet for Biovitenskap, NMBU.

Matkorninitiativet ─ satsing på matkorn og proteinvekster

Matkorninitiativet ─ satsing på matkorn og proteinvekster

Etterspørselen etter plantebasert kost øker. Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og protienvekster i Norge. Næringa utvikler sammen med Norges fremste forskningsinstitusjoner, en plan for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet. Hensikten er å styrke samarbeidet fra bonde til dagligvare.

Klimasmart fjørfeforskning i nye forskningsfasiliteter på NMBU

Klimasmart fjørfeforskning i nye forskningsfasiliteter på NMBU

Fjørfehuset Fjørforsk har allerede vært i drift et års tid, og snart flytter nye slaktekyllinger inn for å bidra til fôringsforsøk med utprøving av norsk korn i et fôr med ny og grøvre struktur. Godt for kyllingen og godt for klimaet.  

Hva skjer inne i hesten i overgangen mellom vinterfôring og beite?

Hva skjer inne i hesten i overgangen mellom vinterfôring og beite?

Når hester slippes på beite om våren spiser de så mye friskt grønt gress at det fører til reaksjoner i hestekroppen, og noen av reaksjonene kan være forbundet med sykdommer. Å vite hva som skjer i en frisk hest er avgjørende for å forstå hva som skjer i en hest som blir syk.

Tildeling fra NFR til forskning for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere

Tildeling fra NFR til forskning for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere

Førsteamanuensis Angela Schwarm ble før jul tildelt midler fra Forskningsrådet i prosjektkategorien "fornyelse og utvikling i forskningen", som har som formål å fremme forskning som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten.

NMBU får midler til fem nye kompetanse- og samarbeids-prosjekter

NMBU får midler til fem nye kompetanse- og samarbeids-prosjekter

NMBU har fått tildelt midler fra Forskningsrådet til fem «kompetanse- og samarbeidsprosjekt». Formålet er å utvikle ny kunnskap som samfunnet eller næringslivet trenger.

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

I doktorgradsarbeidet har stipendiat Siril Kristoffersen sett på muligheten til å øke fordøyelsen av fosfor fra korn og belgvekter ved å tilsette syre og endre fôringsmåte hos gris og slaktekylling.

Ny lærebok i plantehelse og sykdomslære

Ny lærebok i plantehelse og sykdomslære

Den nylig utgitte boken “Plant Pathology and Plant Diseases” er en lærebok i plantesykdommer og plantehelse som passer både for studenter og for de som er opptatt av planter og det som gror.

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Støtte til fire forskningsprosjekter for fornyelse og et forskerprosjekt for unge talenter ved NMBU i dagens tildelinger fra Forskningsrådet.

Ny bachelor i akvakultur - yrkesrelevant utdanning tett på teori og praksis næringen etterspør

Ny bachelor i akvakultur - yrkesrelevant utdanning tett på teori og praksis næringen etterspør

Splitterny bachelor i akvakultur ved NMBU på Ås kombinerer teori og praksis for havbruksentusiaster som ønsker å bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen med fiskens velferd i sentrum.

50 års jubileum for Nobelpris-vinner Norman Borlaug (1914-2009)

50 års jubileum for Nobelpris-vinner Norman Borlaug (1914-2009)

10. desember er det tid for utdeling av Nobels Fredspris i Oslo med vanligvis store festligheter (men utsatt i år). Norskættede Norman Borlaug mottok i 1970 Nobels Fredspris for sitt lange arbeid med foredling av høytytende kornsorter.

CRISPR at NMBU: A tribute to the Nobel prize winners

CRISPR at NMBU: A tribute to the Nobel prize winners

To celebrate the achievement of Charpentier and Doudna, NMBU will arrange an online CRISPR seminar the 10th December 2020. This is the date the Nobel prize winners normally receive their prize, and the date of Alfred Nobel’s death in 1896.

Kan hunden være veganer?

Kan hunden være veganer?

Akkurat som mennesker lever hunder av næringsstoffer og ikke av råvarer, og alle næringsstoffene hunden trenger finnes i planter.

Fem millioner fra Diku til nye undervisningsformer

Fem millioner fra Diku til nye undervisningsformer

Tildelingen skal i første omgang stimulere til nye og studentaktive måter å undervise og vurdere studentene på i det nye masterstudiet i urbant landbruk som starter høsten 2021.

NMBU-forskere med artikkel i Nature Communications

NMBU-forskere med artikkel i Nature Communications

Flere NMBU-forskere i mikrobiologi har i dag publisert en artikkel i Nature Communications. De har sett på metoder som kan gjøre det lettere for mikrobiologer å undersøke spesifikke grupper av mikroorganismer.  

Karoline Bakke Wethal vant Alf Bjørseths inspirasjonspris

Karoline Bakke Wethal vant Alf Bjørseths inspirasjonspris

Karoline Bakke Wethal er først ute med å bruke data fra melkerobot for genetiske analyser av flere viktige egenskaper for Norsk Rødt Fe (NRF). Arbeidet hun har gjort i doktorgraden belønnes hun nå med inspirasjonspris.

Sider