Aktuelt

Studentenes spiselige hage – et samarbeidslaboratorium

Studentenes spiselige hage – et samarbeidslaboratorium

Målet for hagen var ikke bare å lage en hage med spiselige vekster. Hagen var også en læringsprosess i samarbeid om bærekraftig utvikling, i en miniutgave.

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Matilde Mengkrog Holens doktorgradsarbeid viser at atlantisk laks har den genetiske verktøykassen til å syntetisere og bryte ned kitin i tarmen

På NMBU finnes Europas mest avanserte forskingsfasiliteter for ernæringsforskning på hest

På NMBU finnes Europas mest avanserte forskingsfasiliteter for ernæringsforskning på hest

De blindtarmsfistulerte hestene på NMBU gir forskningsmiljøet unike muligheter til å studere hestens fordøyelse. Det har både hester, studenter og stipendiater nytte av.

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

I doktorgradsarbeidet sitt har Maria Valkeneer Kjetså sammenlignet metoder for genomisk prediksjon ved bruk av høy-tetthets og hel-genom sekvens data for lakselusresistens på laks og for maternale egenskaper på gris.

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Cathrine Brekke sett på antall og plasseringen av overkryssinger hos storfe, gris og laks. Og resultatene viser store forskjeller mellom kjønn i artene.

Frosttoleranse i kløver

Frosttoleranse i kløver

I doktorgradsarbeidet har Stefano Zanotto beskrevet variasjonen som er tilgjengelig for frosttoleranse i rødkløver og hvordan den er assosiert med andre egenskaper.

Stolt fortid ─ stor fremtid

Stolt fortid ─ stor fremtid

En video med et historisk tilbakeblikk på Norges Landbrukshøgskoles og Norges veterinærhøgskoles historie innen husdyr og akvakultur. Om samarbeid mellom institusjonene, om sammenslåing til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og veien videre med mulighetene samlokalisering legger til rette for.

D-vitaminboost i storfekjøtt

D-vitaminboost i storfekjøtt

En liten dæsj med D-vitamin i kraftfôret til okser gir en liten boosterreaksjon i D-vitaminstatusen hos de som spiser oksekjøttet.

La deg fascinere av planter

La deg fascinere av planter

I år er det igjen duket for Fascination of Plants Day over store deler av verden. Fredag 13. mai er det plantenes dag (Fascination of Plants Day) på Campus Ås.

Med internship på Færøyene

Med internship på Færøyene

Søgni Mogstad Strand studerer på NMBU. Som en del av studiet har hun vært tre uker på internship i akvakultur hos bedriften Fiskaaling på Færøyene.

Hvordan svarer NMBU og fagmiljøene på Ås på utfordringene oppdrettsnæringen står i?

Hvordan svarer NMBU og fagmiljøene på Ås på utfordringene oppdrettsnæringen står i?

Seminaret ble arrangert 6. april 2022 kl. 12.00-15:45.
Du finner videoopptak av presentasjonene nedenfor i programmet.

Gråskimmelråte og resistens

Gråskimmelråte og resistens

Gråskimmel er kjent for å forårsake betydelige avlingstap i viktige plantekulturer verden over. Katherine Ann Gredvig Nielsen har i sitt doktorgradsarbeid studert fungicidresistens hos gråskimmel.

NMBU-studenter samarbeider med Viken og Matvalget for å utvikle bærekraftige kantiner

NMBU-studenter samarbeider med Viken og Matvalget for å utvikle bærekraftige kantiner

Sammen med ansatte og elever på videregående skoler og Matvalget har masterstudenter i agroøkologi ved NMBU jobbet med å utvikle økologiske og bærekraftige skolemåltider.

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Ny metodikk gjør det mulig å beregne energiverdien i kraftfôr uten å kjenne resepten. Sammen med kjennskap til energiverdien i grovfôr kan den brukes til å gi mer presis fôring.

Roboten Thorvald – på vei mot digital bærplukking

Roboten Thorvald – på vei mot digital bærplukking

I en plasttunnel på et jorde på NMBU triller plukkeroboten Thorvald forsiktig mellom jordbærradene på jakt etter røde og søte jordbær.

NMBUs professor, dr. agric Odd Vangen utnevnt til ridder

NMBUs professor, dr. agric Odd Vangen utnevnt til ridder

Det er Odd Vangens 50-årige og mangesidige innsats i avlsarbeidet for dyrevelferd og et bærekraftig landbruk som er grunnlaget for utnevnelsen.

Droner lager digital revolusjon i landbruket

Droner lager digital revolusjon i landbruket

I sommer svevde flere droner over forsøksfeltet ved Senter for klimaregulert planteforskning på NMBU for å samle informasjon om hveteplantens vekst og helse.

Mange studenter fant veien til Vitenparken på BIOVITs studentdag

Mange studenter fant veien til Vitenparken på BIOVITs studentdag

Den årlige studentdagen gir studentene muligheten til å bli kjent med hele bredden av muligheter både innen sitt eget fagfelt og de andre fagområdene ved fakultetet.

Samarbeid om EU-prosjekter på tvers av fagmiljøer ved NMBU

Samarbeid om EU-prosjekter på tvers av fagmiljøer ved NMBU

To EU-prosjekter med oppstart i 2021 bygger på samarbeid mellom NMBU-forskere ved flere fakulteter og sentre; fakultet for biovitenskap (BIOVIT), fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) og Senter for husdyrforsøk (SHF).

Nytt læreverk i havbrukslære

Nytt læreverk i havbrukslære

NMBU blir hovedleverandør av kunnskap i nytt digitalt fagmateriell i havbruk. Etter tørke i snart en mannsalder lanseres et nytt faglig læreverk i havbruk høsten 2023.

A til Å seminar for stipendiatene ved Biovit

A til Å seminar for stipendiatene ved Biovit

Ønske om større felleskap stipendiatene imellom var bakgrunnen for Fakultet for biovitenskap ved NMBU sitt to dagers «bli kjent og informert» seminar.  

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og proteinvekster i Norge.

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Moderne teknologi som robotikk og genomisk seleksjon var den røde tråden gjennom alle presentasjonene av forskningsprosjektene og feltforsøkene som foregår på Vollebekk, NMBU.

Bellona skaper klima for en ny, norsk fôrindustri

Bellona skaper klima for en ny, norsk fôrindustri

En ny rapport fra Bellona oppfordrer til satsing på en ny norsk fiskefôrindustri, basert på alternative og mer bærekraftige løsninger. Foods of Norway har tatt del i rapporten.

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

NMBU-forskere deltar på Forskningstorget på den store AquaNor-messen, og vil snakke om hva de gjør for å møte utfordringer i bransjen.

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU er nå en av sju partnere i Senter for digitalt liv Norge – en nasjonal kompetansehub for  transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon som skal stimulere til økt samarbeid mellom akademia og industri.

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

Bruker rester av matavfall og treflis for å lage nytt vekstmedium for planter

Avslutningskonferanse FoodProFuture

Avslutningskonferanse FoodProFuture

Prosjektet FoodProFuture planlegger en to-dagers avslutningskonferanse. Det blir en såkalt hybridkonferanse.

Uten vitaminer dør vi

Uten vitaminer dør vi

Helt fra barndommen blir vi fortalt at det er viktig å få i seg nok vitaminer, men hva er egentlig vitaminer og hvorfor er de så viktige?

Forsker mener vi bør dyrke mer erter og åkerbønner i Norge

Forsker mener vi bør dyrke mer erter og åkerbønner i Norge

Ny forskning viser at vi kan produsere betydelig kvanta av proteinrike vekster, som erter og åkerbønner i Norge. Og forskerne tror at vi snart vil få de i norske butikkhyller.

Disse vil gjøre akvakulturutdanningen enda bedre

Disse vil gjøre akvakulturutdanningen enda bedre

Alf-Helge Aarskog og Einar Wathne kommer tilbake til NMBU etter lang tid i næringen som mentorer og inspiratorer for kommende generasjoner av studenter som skal i jobb i akvakulturnæringen.

På jakt etter metanutslipp fra sauevomma

På jakt etter metanutslipp fra sauevomma

Klimadugnaden foregår også i sauefjøset, og sau av rasene norsk kvit sau og gammalnorsk spæl stiller opp for å bidra ved å få målt metanutslippet sitt i metanmålerbilen til Norsk Sau og Geit.

Ny rapport: Debatten om bærekraftig matproduksjon er villedende

Ny rapport: Debatten om bærekraftig matproduksjon er villedende

Diskusjonen om bærekraftig matproduksjon har en tendens til å snevres inn til utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonen, selv om det bare er en liten del av bærekraftsbegrepet.

Master i urbant landbruk ─ første og eneste i Norden

Master i urbant landbruk ─ første og eneste i Norden

Urbant landbruk er så mye mer enn å dyrke planter i byen, og masteren i urbant landbruk gir deg bred kompetanse også i de sosiale, teknologiske og økonomiske sidene knyttet til urban matproduksjon. Kortreist mat, gjenbruk, kretsløp og en mer bærekraftig utvikling er i fokus.

Slik kan du lage kjøkkenhage i en melkekartong

Slik kan du lage kjøkkenhage i en melkekartong

Det er ikke behov for verken dyrt utstyr eller drivhus for å lage kjøkkenhage. Egentlig behøver du ikke hage i det hele tatt, ifølge planteprofessor.

Sider