Om oss

Om fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

_____________

Kontakt oss:
post-biovit@nmbu.no

_____________

Forskningen er organisert i to institutter med faggrupper:

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
   Avl og kvantitativ genetikk
   Ernæring
   Etologi og husdyrmiljø
   Systemgenetikk og bioinformatikk


Institutt for plantevitenskap
   Agroøkologi
   Genetikk og planteforedling
   Matplanter
   Plantebiologi og –bioteknologi
   Plantevern


Fakultetet er vertskap for et av sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – Foods of Norway.


Vi tilyr bachelor i:

Biologi
Husdyrvitenskap

Plantevitenskap


Og i masterprogrammene:

Biologi
Husdyrvitenskap
Plantevitenskap


Engelskspråklige masterprogram:

Animal Breeding and Genetics
Agroecology
Aquaculture
Feed Manufacturing Technology
Plant Science 

Doktorgrad (Ph.d.)

Husdyr-og akvakulturvitenskap
Plantevitenskap

_____________

Mer fra fakultetet: