Om oss

Om fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

_____________

Kontakt oss:
post-biovit@nmbu.no

_____________

Forskningen er organisert i to institutter med faggruppene:

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap:
   Avl og kvantitativ genetikk
   Ernæring
   Etologi og husdyrmiljø
   Genombiologi


Institutt for plantevitenskap:
   Agroøkologi
   Genetikk og planteforedling
   Matplanter
   Plantebiologi og –bioteknologi
   Plantevern


Fakultetet er vertskap for et av sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – Foods of Norway.


Vi tilyr bachelor i:

Biologi
Husdyrvitenskap

Plantevitenskap


Og i masterprogrammene:

Biologi
Husdyrvitenskap
Plantevitenskap


Engelskspråklige masterprogram:

Animal Breeding and Genetics
Agroecology
Aquaculture
Feed Manufacturing Technology
Plant Science 

Doktorgrad (Ph.d.)

Husdyr-og akvakulturvitenskap
Plantevitenskap

_____________

Mer fra fakultetet: