Om oss

Om fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 200 vitenskapelig/tekniske ansatte og 21 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.

Ledelsen ved fakultet:

Dekan Kari Kolstad
Instituttleder ved IHA og prodekan forskning Gro Steine
Instituttleder ved IPV (under utlysning)
Prodekan studie Dag Inge Våge
Administrasjonssjef John J Øyaas

Utenom ledergruppen ─ leder av forskerutdanningsutvalget Anne-Berit WoldFakultetet er organisert i faggrupper under de to instituttene:

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap:
   Avl og kvantitativ genetikk ─ leder Bjørg Heringstad
   Drøvtyggerernæring og fysiologi ─ leder Margrethe Eknæs    
   Ernæring og fysiologi for enmagede dyr ─ leder Øystein Ahlstrøm    
   Etologi og husdyrmiljø ─ leder Inger Lise Andersen
   Genombiologi ─ leder Sigbjørn Lien


Institutt for plantevitenskap:
   Agroøkologi ─ leder Geir Lieblein
   Genetikk og planteforedling ─ leder Åshild Ergon
   Plantebiologi og plantebioteknologi ─ leder Sissel Torre
   Plantevern og matplanter ─ leder Siv Fagertun Remberg


Fakultetet er vertskap for et av sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – Foods of Norway.


Vi tilbyr bachelor i:

Akvakultur
Biologi
Husdyrvitenskap

Plantevitenskap


Og i masterprogrammene:

Biologi
Husdyrvitenskap
Plantevitenskap
Urbant landbruk 


Engelskspråklige masterprogram:

Animal Breeding and Genetics
Animal Science
Genome science
Agroecology
Aquaculture
Plant Science 

 

Doktorgrad (Ph.d.)

Husdyr-og akvakulturvitenskap
Plantevitenskap

_____________

Kontakt oss:
post-biovit@nmbu.no

_____________


Mer fra fakultetet: