Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap

Aktuelt

Mer norsk høsthvete kan bli menneskemat

Mer norsk høsthvete kan bli menneskemat

Mye høsthvete går til dyrefôr, men med forbedret kvalitet på kornet kan mer bli matmel.