Klimagasser

Målemetode for utslipp av klimagassen metan fra storfe

Målemetode for utslipp av klimagassen metan fra storfe

Forskere ved Institutt for husdyr- og akvakultrutvitenskap (IHA), UMB, er i ferd med å ta i bruk en metode for å kunne måle kuas produksjonen av drivhusgassen metan.

Fistelkuene med hull i magen

Fistelkuene med hull i magen

I et fjøs på NMBU har vi noen kuer som er litt annerledes enn kuer flest. Det er fistelkuene, 12-14 stykker av slaget. Disse kuene har et hull inn i vomma som er stort nok til å kunne stikke hånden inn i. Hullet gir forskere og studenter unik mulighet til å studere det som foregår inne i kua.