Etologi (atferd) og husdyrmiljø

Slik kan du påvirke dyrevelferden

Slik kan du påvirke dyrevelferden

Selv om du sikkert er tilhenger av god dyrevelferd, er det ikke like sikkert at er du villig til å bidra til den. For det er dine valg i matbutikken som avgjør hvor godt husdyrene skal ha det.

På madrass i åpent landskap

På madrass i åpent landskap

Ei ku som ligger på madrass i liggebåsen og har mulighet for naturlige bevegelser når hun skal reise og legge seg har økt mjølkeproduksjon, mindre sykdom og redusert risiko for tråkk på spenene.

Atferd og velferd hos kalver oppstallet i store grupper

Atferd og velferd hos kalver oppstallet i store grupper

Nye forskrifter innebærer at kalver eldre enn 8 uker skal oppstalles i gruppebinger.