Avl og genetikk

Påviser ketose i melkeprøve

Påviser ketose i melkeprøve

Bruker kjent metode for vurderinga av melkekvalitet til å finne ut om kua er syk med stoffskiftesykdommen ketose.

Ny indeks for bedre avl

Ny indeks for bedre avl

Avlen på kjøttfe skal snart ta i bruk et nytt redskap for å bedre konkurransekraften til norsk storfekjøtt. Egenskaper ved dyret som er viktige for bondens økonomi skal vektlegges mer enn tidligere i den nye avlsindeksen.

Kartlegging av gener med betydning for mastitt

Kartlegging av gener med betydning for mastitt

Mastittinfeksjon er kostbart for bonden og smertefullt for kua. Større innsikt i de genetiske faktorene som påvirker forekomsten av mastitt vil kunne gi bedre økonomi og dyrevelferd

Gamle storferaser igjen på vei inn i fjøset

Gamle storferaser igjen på vei inn i fjøset

Etter mange år hvor gamle norske storferaser har vært på vikende front i forhold til den vanlige mjølkekua Norsk Rødt  Fe (NRF) er interessen for gamle storferaser på vei tilbake. Imidlertid er det behov for å børste støv av gammel og fremskaffe ny kunnskap for å få til en bærekraftig bruk av disse gamle tradisjonsrike rasene.

Bevaring av etiopiske storferaser

Bevaring av etiopiske storferaser

I et nytt doktordragsarbeid ved vårt institutt har Merha Zerabruk fra Etiopia kartlagt og beskrevet genetisk diversitet i noen etiopiske storferaser. Dette er delvis raser som ikke tidligere har vært beskrevet i litteraturen, fra et område av Etiopia der de genetiske ressurser er lite kjent og beskrevet.

Kartlegging av gener som påvirker melkeproduksjonen hos storfe

Kartlegging av gener som påvirker melkeproduksjonen hos storfe

Kunnskap om de genene som påvirker en egenskap og samspillet mellom disse vil både gi viktig kunnskap om hvordan genomet fungerer og kunne være til nyttig hjelp i avlen.