Miljø til sau

Sauens omgivelser har vært tema for flere forskningsprosjekter ved IHA, NMBU.  Prosjektet “Housing and environment for organic farmed sheep” undersøkte hvordan liggeunderlaget, areal, bruk av luftegård og innredningsløsninger påvirker sosiale interaksjoner og liggeadferd hos sau.

Miljø til sau

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og løper fra 2007 til 2010.  Prosjektet ”Housing and environment for organic farmed sheep”:

Medarbeidere: 
Professor Knut E. Bøe
knut.boe@nmbu.no 

Villsau
Villsau
Foto: Alf-Terje Jrgensen


Professor Inger Lise Andersen
inger-lise.andersen@nmbu.no 

Formål og delprosjekter
Til tross for tittelen på hovedprosjektet vil ikke resultatene bare være relevante for sauer i økologisk drift, men er av en slik generell karakter at funnene bør kunne anvendes uansett driftsform. Følgende delprosjekter er satt under nåværende hovedprosjekt: 

  1. Undersøke individualdistanse hos sau både under hvile- og eteadferd, samt undersøke om det er noen raseforskjeller innen individualdistanse
  2. Undersøke hvordan ekstra vegger på liggearealet påvirker sauers liggemønster
  3. Undersøke viktigheten av golvets varmeledningsevne og mykhet ved bruk av ulike golvtyper til lakterende søyer og deres lam under forskjellige temperaturer
  4. Undersøke bruk av tilgjengelig uteareal og hvordan dette vil påvirke plassbruk og adferd hos sau

Noen av delforsøkene i prosjektet er allerede gjennomført og disse ble gjort ved UMB på Ås. Andre forsøk utenom hovedprosjektet ble blant annet utført i private besetninger på Vestlandet.

Sau som ligger
Sau som ligger
Foto: Grete H. M. Jrgensen


Aktuelle publikasjoner fra dette og tidligere forskningsprosjekter:
(Publikasjonene finner du ved å trykke på titlene under hver overskrift)

Størrelse og utforming av liggeareal
Vitenskapelig artikkel: Resting behaviour and displacements in ewes – effects of reduced lying space and pen shape

NLH rapport: Forsøk med ulik utforming av liggepall for sau i spaltegulvbinger

Shape, width and slope of a solid resting platform

Uteareal som en del av sauefjøset

Ekstra vegger på liggearealet
The effect of different pen partition configurations on the behaviour of sheep

Ulike golvtyper og liggeunderlag
Vitenskapelig artikkel: Preferences of sheep for different types of pen flooring

Binge med ekstra vegg p liggearealet
Binge med ekstra vegg på liggearealet
Foto: Grete H.M. Jrgensen

Gruppestørrelse
Vitenskapelig artikkel: Feeding, resting and social behaviour in ewes housed in two different group sizes.


Antall eteplasser
 


Individualdistanse 
Konferansepresentasjon: HFM 09. Individualdistanse hos to ulike saueraser  

Konferansesammendrag: HFM 09. Individualdistanse hos to ulike saueraser 

Thesis presentation:Physical and social environment for sheep

Vitenskapelig artikkel: Differences in the spacing behaviour of two breeds of domestic sheep (Ovis aries) – influence of artificial selection?

Bruk av luftegård
Vitenskapelig artikkel: Outdoor yards for sheep during winter - Effects of feed location, roof and weather factors on resting and activity

Villsau
Villsau
Foto: Alf-Terje Jørgensen
Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:43