Etologi (atferd) og husdyrmiljø

Sauen gjør et bevisst valg av oppholdssted

Sauen gjør et bevisst valg av oppholdssted

Er sauen stadig rundt hytteveggene kan det skyldes at hytta ligger i et kjerneområde som sauen har valgt seg ut, til å ete, sove og hvile i.

Miljø til sau

Miljø til sau

Sauens omgivelser har vært tema for flere forskningsprosjekter ved IHA, NMBU.  Prosjektet “Housing and environment for organic farmed sheep” undersøkte hvordan liggeunderlaget, areal, bruk av luftegård og innredningsløsninger påvirker sosiale interaksjoner og liggeadferd hos sau.