Avl og genetikk

Uønsket mutasjon hos norsk sau

Uønsket mutasjon hos norsk sau

Som lammekjøttspisende forbruker foretrekker vel de fleste å sette tennene i en stor og kjøttfull lammestek. En har nå påvist tre  mutasjoner hos norske sauer som gir kjøttfulle, fettfattige lameslakt. Den ene mutasjonen er kjent fra rasen Texel, mens de to andre er nyoppdagede ”norske” mutasjoner.

Betring av norsk saueavl med bruk av kunstig inseminering

Betring av norsk saueavl med bruk av kunstig inseminering

Frå 1960-talet har norsk saueavl vore basert på samvirke. Sauebønder har funne fram til dei beste avlsvêrane ved å prøva dei ut i vêreringar med naturleg paring av søyer i fleire flokkar i eit distrikt, og vurdering av produksjonen til lamma som blir fødde.