Etologi (atferd) og husdyrmiljø

Oppstalling av sløvrev i grupper påvirker sosial atferd

Oppstalling av sløvrev i grupper påvirker sosial atferd

Når flere sølvrevvalper blir satt i samme bur viser det seg at plassering av slikt som fôrbrett, hylle og kasse hvor de kan gjemme seg har betydning for atferd og de valgene dyrene gjør. Dyrets sosiale status har også betydning.

Oppdrettssølvrevens betalingsvilje for sosial kontakt

Oppdrettssølvrevens betalingsvilje for sosial kontakt

Fra et dyrevelferdsmessig ståsted er det avgjørende å kartlegge hvilke behov husdyra våre har fordi denne kunnskapen er nødvendig for å utforme riktige husdyrrom og for å utarbeide hensiktsmessige retningslinjer for hold av dyr.