Meny
Gris
Etologi (atferd) og husdyrmiljø

Fysisk og sosialt miljø til gris

Forskningen innen atferd og velferd for gris har et svært aktivt miljø i etologigruppen ved IHA. Det jobbes blant annet med temaer knyttet til spedgrisdødelighet, purkas morsatferd, frykt og ulike aspekter ved det fysiske og sosiale miljøet.

Fysisk og sosialt miljø til gris

Medarbeidere på UMB:

Grynt i bingen
Grynt i bingen
Foto: garavito/sxc

Professor Inger Lise Andersen
inger-lise.andersen@nmbu.no 

Professor Knut E. Bøe
knut.boe@nmbu.no

Stipendiat Marko Ocepek
marko.ocepek@nmbu.no

Stipendiat Guro Vasdal (sluttet)

I tillegg samarbeider vi med en mengde internasjonale forskere, blant andre Professor Donald M. Broom fra Cambridge, Professor Greg M. Cronin fra Sydney, Lene Juul Pedersen fra Danmark og Gudrun Illmannova fra Praha.

Nasjonale samarbeidspartnere inkluderer blant annet ved NMBU Adamstuen (tidligere Norges Veterinærhøyskole), Veterinærinstituttet, Helsetjenesten for Svin og Norsvin.

 

LMD:Norden samlet for bedre dyrevelferd

 

Aktuelle publikasjoner på gris etter tema:

(Artikler merket * blir lagt inn etter hvert)

 

Kamp om maten
Kamp om maten
Foto: Guro Vasdal

Morsatferd hos purker:

Spedgristap – et spørsmål om morsegenskaper? (HFM2002)

Kullstørrelse og morsinvestering hos gris – innvirkning på dieatferd, tap og vekt (HFM2007)

Kullstørrelse og mors-investering hos gris – innvirkning på dietatferd, tap og vekt (Masteroppgave 2006)*

Sammenhengen mellom kullstørrelse og morsinvestering hos gris – målt ved spedgristap og vekt, purkas diefrekvens og aktivitet (Masteroppgave 2006)*

Nursing behaviour in sows and piglet mortality – the effects of a high and low breeding value for survival rate among piglets on day 5 and two different farrowing environment (Masteroppgave 2007)*

Maternal abilities and preweaning mortality in the domestic sow – a study on the effects of a high versus a low breeding value for piglet survival and two different farrowing environments (Masteroppgave 2008)*

Maternal behaviour of lactating sows in a loose housing system*

Variation in maternal-behaviour and production of sows in integrated loose jousting systems in Norway*

Positive handling in late pregnancy and the consequences for maternal behaviour and production in sows

Crushing of piglets by the mother sow (Sus scrofa) - purely accidental or a poor mother?*

The process of weaning in pigs – when the sow decides*

The effect of age at weaning and post-weaning environment on the behaviour of pigs*

Individual differences in suckling and solid food intake by piglets*

Maternal investment, sibling competition, and offspring survival with increasing litter size and parity in pigs

 

Registrering av dieatferd
Registrering av dieatferd
Foto: Guro Vasdal

Bondens rutiner rundt grising:

Tiltak for å redusere spedgrisdødelighet (HFM2005)

Drying and warming immediately after birth may reduce piglet mortality in loose-housed sows*

Relationship between postnatal piglet mortality, environmental factors and management around farrowing in herds with loose-housed, lactating sows*

 

Fysiske faktorer i fødebingen:

The effect of ambient temperature on creep space allowance for lying piglets (Masteroppgave 2007)

Static space requirements for piglet creep area as influenced by radiant temperature (Transactions of the ASABE, 51 (1): 271-278).

Effect of infrared temperature on thermoregulatory behaviour in suckling piglets. (Animal  3, 1449-1454) 

Temperatur og størrelse på spedgrisplass (HFM2009)

Piglet use of creep area – effect of breeding value and farrowing environment. (Applied Animal Behaviour Science, 120, 62-69.)

Bruk av spedgrisplassen hos løse og fikserte purker (HFM2009)

Spedgrisens krav til spedgrisplassen – kan økt kvalitet gi økt bruk? (Masteroppgave 2009)


Piglet use of the creep area and piglet mortality - effects of closing the piglets inside the creep area during sow feeding time in pens for individually loose-housed sows*

Piglet preference for infrared temperature and flooring. (Applied Animal Behaviour Science, 122, 92-97)

Spedgrisens preferanse for strålingstemperatur og liggeunderlag (Masteroppgave 2009)

 

Gruppestørrelse:

Økt gruppestørrelse gir mindre aggresjon ved blanding av smågris (HFM2000) 

Aggression and group size in domesticated pigs, Sus scrofa: 'when the winner takes it all and the loser is standing small'*

The effects of weight asymmetry and resource distribution on aggression in groups of unacquainted pigs*

 

Frykt:  

Frykt hos griser (HFM2000)

Factor analysis of behaviour in the porcine and murine elevated plus-maze models of anxiety*

Behavioural evaluation of methods for assessing fear responses in weaned pigs*

Effects of diazepam on the behaviour of weaned pigs in three putative models of anxiety*

No effect of variation in handling on behaviour in a porcine elevated plus-maze - a brief report*

 

Drektige purker:

Behavioural and physiolgical thermoregulation in groups of pregnant sows housed in a kennel system at low temperatures*

The influence of different feeding arrangements and food type on competition at feeding in pregnant sows*

Straw bedding or concrete floor for loose-housed pregnant sows: Consequences for aggression, production and physical health*

 

 

Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:36