Etologi (atferd) og husdyrmiljø

Slik kan du påvirke dyrevelferden

Slik kan du påvirke dyrevelferden

Selv om du sikkert er tilhenger av god dyrevelferd, er det ikke like sikkert at er du villig til å bidra til den. For det er dine valg i matbutikken som avgjør hvor godt husdyrene skal ha det.

Halm er best som redebyggingsmateriale til purker

Halm er best som redebyggingsmateriale til purker

Tilgang til redebyggingsmateriale har en positiv effekt på purkas atferd før grising, grisingsforløpet og morsatferden, og halm gir den beste effekten.

Fysisk og sosialt miljø til gris

Fysisk og sosialt miljø til gris

Forskningen innen atferd og velferd for gris har et svært aktivt miljø i etologigruppen ved IHA. Det jobbes blant annet med temaer knyttet til spedgrisdødelighet, purkas morsatferd, frykt og ulike aspekter ved det fysiske og sosiale miljøet.