Ernæring

Fiskemel i fôr til slaktegris gir sunnere kjøtt

Fiskemel i fôr til slaktegris gir sunnere kjøtt

Fiskemel er igjen tatt i bruk i fôr til slaktegris. Forskning viser at fiskemel likevel ikke gir kvalitetsforringelse på kjøttet, slik som tidligere antatt.

Forsøkssenter for gris

Forsøkssenter for gris

Kan gryntende griser i nye grisebinger på Ås forklare skadevirkningene av ubalansert kosthold hos mennesker. Ja, tror forskerne Margareth Øverland, Odd Helge Romarheim, Liv Torunn Mydland og Nils Petter Kjos ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.