Avl og genetikk

Nye hønsegener gir økt produksjon i Etiopia

Nye hønsegener gir økt produksjon i Etiopia

Hønserasene på landsbygda i Etiopia er gamle landraser som er godt tilpasset et liv under karrige forhold. De vokser imidlertid sent og legger ikke så mange egg. Innkryssing av mer høytproduserende raser viser seg å kunne øke både tilvekst og eggproduksjon.