Produktkvalitet

Tiden leger filetens sår

Tiden leger filetens sår

Ett år etter utbrudd av pankreas sykdom (PD) i oppdrettsanlegg med laks er filetkvaliteten igjen like bra som for usmittet fisk. Antagelser om vedvarende dårligere filetkvalitet på grunn av sykdommen kan stort sett tilbakevises.

Forskning for bedre holdbarhet på fiskefilet

Forskning for bedre holdbarhet på fiskefilet

Mørningen (muskel-nedbrytningen) som vi vil skal skje i kjøtt, ønsker vi slett ikke i fisk. Fiskekjøttet er allerede ”mørt” og nedbrytning vil bare gjøre fisken slapp og myk. Men for å beholde kvaliteten og redusere nedbrytningen må vi lære mer om hva som skjer i fiskemuskelen etter slakting.

Ny kunnskap om fettvevet i laks

Ny kunnskap om fettvevet i laks

Fettvevets utvikling og funksjon i fisk har inntil nylig vært relativt ukjent. Stor mengde innvollsfett i laks fører til produksjonstap ved slakting og kan ha betydning for fiskens helse. Dette har skapt økt behov for kunnskap om fettvevets utvikling og funksjon i laks.