Lupiner i fôr til fisk

Edison Serrano
Edison Serrano Photo: Janne Brodin

Ved å bruke ikke bare de søte, men også de semibitre og mer motstandsdyktige lupinvariantene i fiskefôr, er det mindre behov for bruk av sprøytemidler.

Resultatene har chileneren Edison Rodrigo Serrano Gutierrez kommet frem til i doktorgradsavhandlingen som han forsvarte 27. april 2011 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Resultatene betyr at plantedyrkere i Chile kan dyrke bitrere lupinvarianter for fôrproduksjon. 

Selv om frøene fra planten lupin er rik på protein er det begrenset hvor mye den har vært brukt i fiskefôr. Grunnen er blant annet den bitre smaken og mangel på kunnskap om hvor høyt nivå av lupin fisken tolererer.

Lupiner – en bitter proteinkilde
I Chile er oppdrettsnæringen stor, og i likhet med i Norge er det behov for å finne alternative fôrmidler til fiskemel. 

I Sør-Amerika vokser det et mangfold av lupintyper. Veksten er godt tilpasset klimaet, og det er stor interesse for produksjonen.  Lupiner er en belgfrukt og lupinfrø har et høyere proteininnhold enn både erter og soyabønner. Laksen trenger et fôr med høyt proteininnhold, så lupiner er derfor en interessant proteinkilde.

Problemet er at lupiner også inneholder alkaloidene lupinin og spartein. Alkaloiderer et fellesnavn på en stor gruppe nitrogenholdige, skadelige eller giftige forbindelser. Mange av dem finnes i planter.

- Disse stoffene har ofte en bitter smak. Det er derfor lupiner får stå i fred for beitedyr, sier Serrano.

Fant toleransegrensen for lupinfrø og alkaloider
For å finne grensen for hvor mye lupiner regnbueørret er villig til å spise, og grensen for hvor mye alkaloider fisken kan tåle, gjennomførte Serrano en serie fôringsforsøk på regnbueørret med ulike innblandingsnivå av både hvite lupiner og de to alkaloidene lupinin og spartein.

Resultatene viste at fisken tolererte et høyt nivå (opp til 50%) av hvite lupiner uten at det førte til verken redusert vekst eller påvirket organer eller organvekter. Fettsyreprofilen av fiskefileten ble imidlertid litt endret når lupinnivået oversteg 30 % i fôret.

Når nivået oversteg 100 mg alkaloider pr kg fôr førte den bitre smaken av alkaloidene til redusert fôropptak, og dermed også redusert tilvekst.

Lupiner
Lupiner Photo: Edison Serrano

Kan bruke halvbitre lupiner
-Men inntil 100 mg alkaloider pr kg fôr er et nivå som ligger langt over det nivået som har vært vanlig å bruke i fôr i dag. Resultatene betyr at planteforedlerne i Chile kan produsere halvbitre lupintyper som inneholder 10 ganger mer alkaloider enn dagens søte lupinvarianter, sier Serrano.

Alkaloider er plantens selvforsvar
For å øke bruken av planten til fôr har plantedyrkere forsøkt å redusere innholdet av alkaloidene.

-Lupiner med høyt innhold av alkaloider er lettere å dyrke, fordi alkaloidene er plantens selvforsvar mot beiting, insekter, skadedyr og sopp. Lavt innhold av alkaloider i plantene gjør at det må brukes mer sprøytemidler i produksjonen, forteller Serrano.

Ingen kortsiktig helserisiko ved høye doser
Det har vært rapportert om mange typer skadelige effekter av høye doser med enkelte alkaloider. Derfor ville Serrano sjekke om alkaloidene hadde skadelige virkninger på helsen til fisken. Det ble prøvd ut dietter med opptil 5000 mg/kg fôr.

-Resultatene viste at de høye dosene med lupinin og spartein hadde klart negativ effekt på smakelighet, og derfor også fôropptaket. Alkaloider i så høye doser medførte allikevel ikke noen påviselig kortsiktig risiko for helsen til fisken, sier Serrano.

Edison Serrano dissekerer ut friske, fine organer fra rret fret med lupiner.
Edison Serrano dissekerer ut friske, fine organer fra rret fret med lupiner. Photo: Liv Torunn Mydland

Et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Chile
Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Aquaculture Protein Centre, et senter for fremragende forskning, med Universitetet for miljø- og biovitenskap som vertsinstitusjon (UMB) og Universidad Católica de Temuco, Chile.

 

 

 

Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:39