Fôrproduksjon

Fremtidens fiskefôr vokser i skogen

Fremtidens fiskefôr vokser i skogen

Gjær produsert på flis fra norske grantrær og bakteriemel dyrket på naturgass fra Nordsjøen blir til høyverdig protein som oppdrettsfisk kan spise. Proteinet er til og med bra for fordøyelsen.

Lupiner i fôr til fisk

Lupiner i fôr til fisk

I fiskefôr kan det brukes både semibitre lupinvarianter og større mengder av frøene fra lupinplanten uten at det går ut over fiskens helse og tilvekst.

Funksjonelle fôr - morgendagens fiskefôr

Funksjonelle fôr - morgendagens fiskefôr

Effektiv avl og tilgang på energirikt fôr har gitt oppdrettsnæringen problemer med laks som blir kjønnsmoden allerede ved 1,5 år i sjøen. Ved å tilsette fettsyren tetradesyltioeddik reduseres problemene med tidlig kjønnsmodning.