Etologi (atferd) og husdyrmiljø

Frustrerte fisk med depresjonslignende atferd

Frustrerte fisk med depresjonslignende atferd

Laks som opplever stress over tid har fysiologiske endringer og en atferd som ikke er ulik den som deprimerte mennesker har.

Hjerteproblemer og personlighetsforskjeller hos stresset fisk

Hjerteproblemer og personlighetsforskjeller hos stresset fisk

Stress kan føre til skade på viktige biologiske systemer i kroppen og føre til sykdom. Hvor stor skade stresset gir avhenger av individets evne til å mestre stress og kroppens reaksjon på stresset.

Lakselus kan gi langvarig og utmattende stress

Lakselus kan gi langvarig og utmattende stress

Lakselus er en parasitt som biter seg fast i fisken og utsetter oppdrettslaks for langvarig og utmattende stress. I tillegg kan fisken også være utsatt for andre stressfaktorer slik som utilstrekkelig ernæring, sykdom og miljøgifter   

Forekomst av pigmentflekker og stressrespons hos laksefisk

Forekomst av pigmentflekker og stressrespons hos laksefisk

Forekomsten av pigmentflekker eller prikker i huden på laksefisk forteller noe om stressresponsen hos fisken. Dette er en av konklusjonene stipendiat Silje Kittilsen har kommet frem til i sitt doktorgradsarbeid.