Avl og genetikk

En god mor er viktig, også for fisk

En god mor er viktig, også for fisk

Ny kunnskap kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk.

Hvordan starte et avlsprogram på fisk

Hvordan starte et avlsprogram på fisk

For å få til et mest mulig vellykket avlsprogram på fisk er det avgjørende å ha en bred genetisk variasjon i avlsmålegenskapene. Simuleringer viser at det å benytte fisk fra minst fire subpopulasjoner gir den største genetiske fremgangen

Milepæl for oppdrettet av malleart i  Vietnam

Milepæl for oppdrettet av malleart i Vietnam

Stipendiat Sang Van Nguyen har ledet et prosjekt som har startet opp avlsarbeidet på oppddrettsarten pangasius i Vietnam. Denne arten er en av de raskest voskende oppdrettsartne i verden i dag, og har tildels ”oversvømmet” det europeiske marked som et relativt rimelig hvitfiskbasert filetprodukt.