Avl og genetikk

Tilapia

En god mor er viktig, også for fisk

Ny kunnskap kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk.

Torsk i kar

Hvordan starte et avlsprogram på fisk

For å få til et mest mulig vellykket avlsprogram på fisk er det avgjørende å ha en bred genetisk variasjon i avlsmålegenskapene. Simuleringer viser at det å benytte fisk fra minst fire subpopulasjoner gir den største genetiske fremgangen

Sang Van Nguyen

Milepæl for oppdrettet av malleart i Vietnam

Stipendiat Sang Van Nguyen har ledet et prosjekt som har startet opp avlsarbeidet på oppddrettsarten pangasius i Vietnam. Denne arten er en av de raskest voskende oppdrettsartne i verden i dag, og har tildels ”oversvømmet” det europeiske marked som et relativt rimelig hvitfiskbasert filetprodukt.